Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Aborttilainsäädäntö Suomessa kunnossa

03.03.2013

Mielipide Turun Sanomat

Keskustelu aborttilainsäädännöstä on nostanut esiin kysymyksen yksilön omantunnonvapaudesta, joka on keskeinen perusoikeus. Siitä ei kuitenkaan ilman muuta seuraa, että työntekijällä olisi oikeus kieltäytyä lailliseen ammattiin kuuluvista työtehtävistä.

Työsuhteen solmiminen merkitsee aina yksilön henkilökohtaisen vapauden kaventumista ja sitä, että työntekijä asettuu tietyssä määrin työnantajan määräysvallan alaisuuteen. Työntekijällä säilyy kuitenkin oikeus kieltäytyä lainvastaisesta työstä.

Raskaudenkeskeytys perustuu lakiin ja se on osa julkista terveydenhuoltoa, jonka tavoitteena on terveyden edistäminen ja haittojen minimointi. Yhdessä ehkäisyneuvonnan ja sosiaalityön kanssa aborttilainsäädäntö tähtää ei-toivottujen raskauksien minimointiin. Raskaudenkeskeytysten määrää pyritään edelleen pienentämään ja lainsäädännöllä varmistamaan, että laittomien ja naisten terveydelle vaarallisten aborttien tarvetta ei synny.

Terveydenhuollossa työskentelevät joutuvat alasta ja tehtävästä riippuen kohtaamaan tilanteita, joissa oma eettinen näkemys voi olla ristiriidassa hoitotapahtuman kanssa. Erikoistuessa on mahdollisuus ottaa huomioon myös ammatin tämä puoli. Harkinta on tärkeätä.

Eteen voi tulla myös tilanteita, joissa raskaana olevan naisen henki on vaarassa ja tilanne vaatii nopeita toimenpiteitä ja toimintakykyistä henkilökuntaa. Raskaudenkeskeytys on näitä tilanteita.

Ajatus siitä, että julkisessa virasta toimiva hoitohenkilökuntaan kuuluva kieltäytyy eettiseen vakaumukseensa vedoten suorittamasta jotain tehtävää, on kestämätön lääketieteelliseltä ja moraaliselta kannalta. Se voi pahimmillaan jakaa henkilökunnan niihin, jotka valikoivat työtehtävänsä ja pitävät kätensä puhtaina sekä niihin, jotka ovat alttiita palvelemaan kaikkia vaikka kädet sitten likaantuisivatkin.

On tärkeätä, että omantunnonvapaudesta keskustellaan. On tärkeätä, että oma vakaumus on mukana uravalintaa mietittäessä.

Ilkka Kantola, teol tri., kansanedustaja (sd), Turku
Hanna Tainio, lääk. tri., kansanedustaja (sd), Tampere

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu