Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Aborttilainsäädäntöön ei tarvita muutoksia

22.02.2013

Tiedote

Viime päivinä on kirjoitettu vilkkaasti hoitohenkilökunnan oikeudesta kieltäytyä tekemästä raskaudenkeskeytystä.  Kansanedustaja (sd.) ja lääketieteentohtori Hanna Tainio sekä kansanedustaja (sd.) ja teologian tohtori Ilkka Kantola haluavat tuoda keskusteluun yksilön keskeisen perusoikeuden, nimittäin omantunnonvapauden.  

Heidän mukaansa omantunnonvapaudesta ei ilman muuta seuraa, että työntekijällä olisi oikeus kieltäytyä lailliseen ammattiin kuuluvista työtehtävistä. ”Työsuhteen solmiminen merkitsee aina yksilön henkilökohtaisen vapauden kaventumista ja sitä, että työntekijä asettuu tietyssä määrin työnantajan määräysvallan alaisuuteen”, Tainio ja Kantola toteavat. Työntekijällä säilyy kuitenkin oikeus kieltäytyä lainvastaisesta työstä.

Terveydenhuollossa työskentelevät joutuvat kohtaamaan tilanteita, joissa oma eettinen näkemys voi olla ristiriidassa hoitotapahtuman kanssa. ”Ajatus siitä, että julkisessa virassa toimiva hoitohenkilökuntaan kuuluva kieltäytyy eettiseen vakaumukseensa vedoten suorittamasta jotain tehtävää, on kestämätön sekä lääketieteelliseltä että moraaliselta kannalta”, Tainio sanoo.  Kantola lisää kuinka tämä voisi pahimmillaan jakaa henkilökunnan kahteen osaan: niihin, jotka valikoivat työtehtävänsä ja pitävät kätensä puhtaina sekä niihin, jotka ovat alttiita palvelemaan kaikkia vaikka kädet sitten likaantuisivatkin.

Kansanedustajat painottavat kuinka tärkeää on, että omantunnonvapaudesta keskustellaan.” Omaa uravalintaa tehdessä sitä on hyvä myös puntaroida vakaumusten kannalta, jotta ristiriitatilanteilta vältyttäisiin”, Tainio ja Kantola tähdentävät.

Lisätiedot
Hanna Tainio, kansanedustaja (sd.), lääketieteen tohtori
Ilkka Kantola, kansanedustaja (sd.), teologian tohtori
 

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu