Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Toimintakyvyn heikkeneminen ei vie ihmisarvoa

24.12.2012

Mielipide Turun Sanomat

Vuosikymmeniä kestänyt hanke vanhuspalvelulain aikaan saamiseksi on päässyt maaliinsa. Ensimmäinen aloite asiassa tehtiin jo 70-luvulla. Hanke jäi silloin sosiaalilainsäädännön kokonaisuudistuksen jalkoihin. Ratkaisevan kannusteen lain työstämiselle antoivat viime vuosina ilmi tulleet yksittäiset räikeät epäkohdat ikääntyvän väestön hoivassa ja huolenpidossa. Kipeimpiä tuntoja ovat synnyttäneet kokemukset puutteista ympärivuorokautisessa laitoshoidossa.

Ei siis ihme, että julkisessa keskustelussa näkyvimmäksi aiheeksi nousi ympärivuorokautisen laitoshoidon henkilöstömitoitus. Riittävä henkilöstömäärä on yksi hyvän hoidon välttämätön edellytys. Henkilöstömäärä ei kuitenkaan ole riittävä hyvän hoidon tae puhumattakaan, että sillä ratkaistaisiin kaikki ikääntyvien ihmisten hoitoon ja huolenpitoon liittyvät kysymykset. Mitoitus on kuitenkin tärkeä asia myös henkilöstön jaksamisen ja työvoiman saatavuuden näkökulmasta.

Hallitus sopi henkilöstömitoituksesta (0,5 hoitajaa per vanhus) elokuussa. Ajatus oli, että aluksi mentäisiin suosituksen voimalla. Jos se ei johda parannukseen, mitoituksesta annettaisiin kuntia velvoittava asetus. Perustuslakivaliokunta kuitenkin katsoi, ettei hallituksen lakiesitykseen kirjoitettu asetuksenantovaltuus täytä hyvän lainsäädännön täsmällisyysvaatimuksia. Viittaus asetuksenantovaltuuteen jäi nyt teknisistä syistä pois, mutta hallitus tuo henkilöstömitoitusta koskevan lakiesityksen erikseen, elleivät suositukset vie tavoitteeseen.

Vanhuspalvelulaki henkii kauttaaltaan syvää ikääntyvän väestön ja iäkkäiden ihmisten kunnioitusta. Ikääntymisen myötä tapahtuva liikkeiden hidastuminen ja toimintakyvyn heikkeneminen ei vie yksilöltä hänen ihmisarvoaan. Häntä ei tule ajatella vain palvelujen tai hoidon kohteena. Laissa näkyy vahvana ajatus iäkkään ihmisen kyvystä ja oikeudesta olla oman elämänsä subjekti. Palvelusuunnitelmat ja yksilölliset tarvearviot tehdään hänen kanssaan, ei hänen päänsä yli. Toisaalta iäkästä ihmistä ei myöskään jätetä yksin tai heitteille. Laki sälyttää vastuun paitsi viranomaiselle myös meille kaikille ilmoittaa milloin havaitsemme henkilön olevan ilmeisessä avun tarpeessa.

Eduskunnan matka vanhuspalvelulain aikaan saamiseen on ollut kohtuuttoman pitkä. Että laki nyt, vaikeassa taloustilanteessa, saatiin aikaan, on silti merkittävä saavutus. Se näyttää hengen ja suunnan, jonka mukaisesti tästä kuljetaan eteenpäin toinen toistamme kunnioittaen, iästä ja voimista riippumatta.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu