Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Arvokasvatus kuuluu kaikkiin oppiaineisiin

29.11.2012

Mielipide Kotimaa

Kotimaassa kerrottiin lyhyessä uutisessa (22.11.2012), että kansanedustaja Ilkka Kantola esittää kouluihin kaikille yhteistä tunnustuksetonta katsomusainetta. Uutinen liittyy laajempaan pohdiskeluuni uskonnon opetuksen kehittämisestä.

Uskonnonvapauslain uudistamisen yhteydessä 2003 siirryttiin nykyiseen käytäntöön, jossa uskonnonopetuksen nimenä on oppilaan oman uskonnon opetus. Muutoksen taustalla oli uskonnonvapauslain linjaus, että uskonnon harjoittamiseen ei voida ketään velvoittaa, ei edes niitä, jotka ovat uskontokunnan jäseniä. Oppivelvollisuuteen kuuluvaan oman uskonnon opetukseen ei tämän linjauksen mukaan saa kuulua uskonnon harjoittamista.

Uskonnonopetus ei ole uskonnon harjoittamista vaan oppilaan omaa uskontoa koskevan tiedon ja sivistyksen jakamista. Lisäksi oman uskonnon opetus perehdyttää vähäisemmässä määrin myös muihin uskontoihin ja katsomuksiin. Ajattelen, että tällaisenaan koulun uskonnonopetus ei kykene uskottavalla tavalla siirtämään uskonnon traditiota uudelle sukupolvelle. Uskonnossa syvintä on uskonnon harjoittaminen ja juuri se on olennaisinta uskonnollisen tradition ylläpitämisessä ja siirtämisessä.

Mielestäni olisi hyvä keskustella siitä, voitaisiinko koulussa jakaa uskontoja koskevaa tietoa ja sivistystä yhteisen, kaikille oppivelvollisuuteen kuuluvan aineen piirissä. Oppilaat, uskontokuntiin kuuluvat ja kuulumattomat, olisivat samassa opetusryhmässä yhtäläisen tiedon ja sivistyksen lähteillä uskonnoista puhuttaessa. Tämän lisäksi koulut voisivat antaa tiloja uskonnollisten yhdyskuntien ja kirkkojen itse järjestämälle, tunnustukselliselle opetukselle, johon voisi kuulua uskonnon harjoitus. Selvää on, että koulun tulisi tällaistakin, vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuvaa toimintaa valvoa siten, ettei tällaisessa (kerho)toiminnassa rikottaisi lakeja ja hyviä tapoja.

Mitä tulee arvokasvatukseen, ajattelen, että sen antaminen kuuluu kaikkiin oppiaineisiin ja yleensäkin koulun elämään. Perinteisistä oppiaineista uskonnon lisäksi historia, biologia, maantiede, taideaineet ja äidinkieli sekä liikunta sisältävät valtavia mahdollisuuksia arvokasvatuksen toteuttamiseen. Elämänkatsomustietoa pidän outona oppiaineen nimikkeenä. Kestävämpää olisi korvata oppiaine ikätasoisella filosofian opetuksella. Omien havaintojeni mukaan pienet lapset ovat kaikkein filosofisimpia olentoja.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu