Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Isänmaallisuus ei ole yhtä kuin kansallismielisyys

24.10.2012

Tervehdys YK-päivän vastaanotto Helsinki

Muistan, miten runsaat  kolmekymmentä vuotta sitten YK-päivän yksi näkyvimpiä merkkejä olivat isot, jopa 30 000:n ihmisen rauhanmarssit Helsingissä. Elettiin kylmän sodan aikaa ja pelättiin risteilyohjusten Eurooppaan sijoittamisesta syntyvää uhkaa. Nyt elämme toisenlaista aikaa.  Tänään minulla on ilo tuoda Suomen YK-liiton tervehdys.

Yhdistyneiden kansakuntien työn tukeminen on Suomen YK-liiton keskeisin tehtävä. Välitämme suomalaisille YK:ta koskevaa ajantasaista perustietoa. Pitkän kokemuksemme mukaan suomalaiset pitävät YK:ta arvossa. Suomalaiset haluavat, että Suomi tukee maailmanjärjestön ponnisteluja kehityksen, kriisinhallinnan, rauhanrakentamisen ja ihmisoikeuksienkin saralla.

Tämä myönteinen asenne näkyi myös tukena Suomen pyrkimykselle päästä turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi kaudelle 2013-2014. Vaikka kampanjan tulosta on pettymys, Suomen kannatti yrittää. Vuosien pituisen kampanjan aikana Suomi solmi uusia yhteyksiä ja teki aktiivisesti töitä meille tärkeiden tavoitteiden ja teemojen eteen. Suomen maine vakavasti otettavana ja pitkäjänteisenä kumppanina vahvistui. Työ ei mennyt hukkaan.

Ja on hyvä muistaa, että Suomea ei heitetty ulos YK:sta. Meidän työmme YK:ssa jatkuu. Haasteita ja tehtäviä riittää, vaikka meistä ei turvaneuvoston jäsentä tullutkaan.

Ajattelen, että ei ole syytä etsiä syyllisiä siihen, miksi tuossa kampanjassa epäonnistuimme. Mutta lienee viisasta arvioida kampanjaa siltä kannalta, voimmeko jotain oppia vastaisen varalle.

Suomen YK-liitto korostaa kaikessa toiminnassaan YK:n toimintaa rauhan, turvallisuuden, demokratian ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Tämä globaali näkökulma on entistä tärkeämpi nyt. Se tasapainottaa talouskriiseissä kamppailevien valtioiden pyrkimystä kansallisten intressiensä ja identiteettiensä vahvistamiseen. Tämä tendenssi näyttäytyy myös eri puolilla maailmaa puhjenneina alueellisina levottomuuksina.

YK-liiton tehtäväkenttä on viime vuosien aikana laajentunut ja vakiintunut merkittävästi niin koulumaailmassa kuin tiedotustoiminnankin saralla. Voimiamme keskittämällä olemme voineet järjestää esimerkiksi nuorille suunnattuja yhteispohjoismaisia malli-YK-kokouksia ja solmia uusia yhteyksiä yleisötapahtumissa eri puolella Suomea. Tärkeää viestiämme vievät eteenpäin myös jäsenjärjestömme ja yhteistyökumppanimme.

Hyvät ystävät

Juhlistamme tänään kansainvälistä YK:n päivää. Suomen liput on nostettu päivän kunniaksi salkoihin.  Se, että liput liehuvat saloissa juuri YK-päivänä on merkki yhdestä hyvin tärkeästä asiasta. Suomen osallistuminen kansainväliseen vastuuseen ja Suomen avoimuus rajojensa ulkopuolelle ei ole ristiriidassa isänmaallisuuden kanssa. Lippu, isänmaallisuuden symboli, nostetaan salkoon YK:n päivänä.

Isänmaallisuus on eri asia kuin kansallismielisyys. Kansallismielisyys, joka on ollut vahvistumassa sekä Euroopassa että meillä Suomessa, haluaa sulkea Suomen rajoja tiukemmin. Maahanmuuttoa halutaan rajata entistä enemmän. Kehitysyhteistyöhön osoitettavia resursseja halutaan voimakkaasti leikata. Suomen halutaan vetäytyvän ja irrottautuvan kansainvälisestä vastuusta niin Euroopassa kuin globaalistikin.

Suomen lippu ei ole tällaisen kansallismielisyyden symboli. Isänmaallisuus ei ole sama asia kuin kansallismielisyys.

Suomen tulee jatkossakin olla avoin ja osallistua kansainväliseen vastuuseen kaikilla tasoilla. Ei ole sulkeutumisen aika vaan avoimuus jatkukoon.

Hyvät ystävät.

Kiitos tuestanne Suomen YK-liitolle. Toivotan jokaiselle oikein hyvää YK-päivää

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu