Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Suomen YK-liiton valtionapu

28.09.2012

Talousarvioaloite TAA 128/2012 vp

Yhdistyneiden kansakuntien ja sen työn tukeminen on Suomen ulko- ja kehityspolitiikan keskeisimpiä periaatteita. Suomalaiset arvostavat YK:ta ja ovat valmiita tukemaan YK:n ponnisteluja kehityksen, kriisinhallinnan, rauhanrakentamisen ja ihmisoikeuksien saralla. Kansalaisten vahva tuki näkyy myös sitoutumisena Suomen pyrkimykseen päästä turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi kaudelle 2013-2014. Mikäli jäsenyys toteutuu, YK:n toiminta tulee entistä lähemmäs suomalaisia. Myös Rio+20-kokouksessa sovittujen kestävän kehityksen tavoitteiden määrittelytyö on käynnistynyt syyskuussa alkaneella yleiskokouskaudella. Nämä kaikki yhdessä johtavat pikemminkin yleisen kiinnostuksen ja YK:n toimintaa käsittelevän tiedontarpeen kasvuun kuin vähenemiseen.

Suomen YK-liiton keskeinen tehtävä on YK:ta koskevan perustiedon välittäminen suomalaisille.Työ on tärkeää, koska tieto lisää ymmärrystä, tukea ja luottamusta YK:ta kohtaan ja vahvistaa näin sekä maailmanjärjestön toimintaedellytyksiä että toiminnan legitimiteettiä. Ilman riittäviä resursseja YK-liitto ei kuitenkaan pysty toimimaan luotettavana ja asiantuntevana kansalaisjärjestönä eikä tuottamaan ajantasaista ja helposti ymmärrettävää tietoa YK:n toiminnasta.

Vuoden 2013 talousarvioesityksessä Suomen YK-liiton valtionapu vähenee 15 000 eurolla yhteensä 300 000 euroon. Ennakkotietojen mukaan liiton rahoitus aiotaan laskea vuoden 1990 tasolle vuoteen 2015 mennessä. Jo ensi vuoden budjetissa YK-liiton valtionavun leikkaus on liiton ydintoiminnan jatkuvuuden kannalta kestämätön.Talousarviossa esitetyt leikkaukset johtavat asteittain koulumaailmaan suunnatun kehitys- ja globaalikasvatustoiminnan lopettamiseen ja ajankohtaisista YK-aiheista tiedottamisen vähentämiseen.

Suomen YK-liiton perustamisesta tulee kuluneeksi 60 vuotta vuonna 2014. Vuonna 2015 vietetään Yhdistyneiden kansakuntien 70-vuotisjuhlaa ja Suomen jäsenyyden 60-vuotisjuhlaa. Juhlavuosina Suomen YK-liitolla olisi hyvä mahdollisuus järjestää erilaisia tilaisuuksia ja kehittää koulutus- ja tiedotustoimintaa tukemaan Suomen YK-politiikan tavoitteita. Rahoituksen pitkäjänteisyys turvaisi liiton mahdollisuudet kehittää yhteyksiä oppilaitoksiin, yrityksiin ja yksittäisiin kansalaisiin.


Edellä olevan perusteella ehdotamme, että eduskunta ottaa valtion vuoden 2013 talousarvioon momentille 24.90.50 lisäyksenä 15 000 euroa Suomen YK-liiton valtionapuun.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu