Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Tammisaaren sosialidemokraatit 110 vuotta

08.09.2012

Juhlapuhe Tammisaari

Juhlimme tänään 110-vuotiasta Tammisaaren työväenyhdistystä. Ikä herättää ansaittua kunnioitusta. Kunnioitus ei perustu vain ikävuosien määrään, vaan siihen työhön, jota yhdistyksen piirissä on vuosien ja vuosikymmenten mittaan tehty. Poliittinen liike elää jäsenistössään ja saa elinvoimansa jäsentensä ja paikallisen yhdistystoiminnan kautta.

I början av nittonhundratalet uppstod många arbetarföreningar på olika ställen i vårt land. Betydelsen av den organiserade arbetarrörelsen växte upp snabbt. Ekenäs arbetarförening, nyligen Ekenäs Socialdemokrater var bland dem, i vilka man tidigt började tro på att en förändring är möjlig. Föreningen grundades i början av förra seklet då arbetarideologin hade lett till att det finska arbetarpartiet grundades.

Under den tiden, var Finland också en del av Europa. Många nya ideologier och tankar anlände till vårt land från Central-Europa. Det materiella och andliga vardagliga livet i Finland var i genomsnitt ganska fattigt. En stor del av folket levde i fattigdom och hade ingen möjlighet att förbättra sitt liv. Det var svårt för dem att bygga en bättre framtid åt sina barn.

Eri yhteiskuntaluokkien välinen eriarvoisuus tuntui olevan pysyvä tila. Näytti siltä, että tähän oli tyytyminen vaikka paremmasta haikailtiinkin. Työväenaate herätti ihmisissä uskoa siihen, että on mahdollista yhdessä toimien saada aikaan yhteiskunnallisia muutoksia. Aate synnytti yhdistyksiä, jotka alkoivat koota ihmisiä yhteiseen toimintaan.

Poliittinen aktiivisuus kasvoi nopeasti noina vuosina. Vuonna 1903 työväenliike kokoontui Forssaan. Forssan kokouksen yksi keskeinen aikaansaannos oli sosialidemokraattisen puolueen perustaminen. Yhteiskunnallinen kehitys oli nopeaa. Vuonna 1906 saatiin uusi hallitusmuoto. Säätyvaltiopäivät lakkasivat ja yleisillä vaaleilla valittu eduskunta aloitti työnsä.

Forssan kokouksessa puolue asetti suuren joukon äärimmäisen rohkeita ja kauaskantoisia yhteiskunnallisia tavoitteita. Näistä osa toteutui yleisten vaalien ja eduskunnan perustamisen myötä. Poliittinen, lainsäädäntöön perustuva muutosvauhti uudistusten toimeenpanossa oli kuitenkin aivan liian hidas. Tämä johtui ennen muuta Venäjän hallitsijan haluttomuudesta edistää suomalaisten olojen kehittymistä. Aineellisten olojen paraneminen ei edistynyt vaan nälkä ja muu kurjuus lisääntyivät. Poliittinen järjestelmä Suomessa ei kyennyt johdonmukaiseen työhön oikeusvaltion rakentamisessa ja maa ajautui sisällissotaan. Sodan katkerat seuraukset tiedetään Tammisaaressa.

Fast de första åren av det självständiga Finland var svåra, började landet utveckla sig. Samtidigt utvecklades också arbetarrörelsen och socialdemokratiska partiet, samt dess värderingar, tänkande och ideologi. De mål som man hade lagt i partikongressen i Forssa, utgjorde basen för ett mera konkret politiskt program. De konkretiserades genom politiska arbetet på både nationell och lokal nivå. Genom hårt arbete nådde fattiga Finland nivån av de andra nordiska välfärdstaterna.

Lähes kaikki Forssan kokouksessa asetetut poliittiset tavoitteet on kyetty saavuttamaan. Säännöllinen työaika, työsuojelulainsääntö, sairausvakuutus, maksuton koulutus, tapaturmavakuutus, terveys- ja sosiaalipalvelut, poliittiset oikeudet ja niin edelleen. Suomalaisen yhteiskunnan muutos runsaassa sadassa vuodessa on ollut valtava. Siihen nähden on hämmästyttävää, miten kestäviksi poliittiset tavoitteet aikanaan asetettiin.

Moni on ehtinyt kysyä, onko työväenliike ja sosialidemokratia tullut tarpeettomaksi kun sen tavoitteet on saavutettu. Kysymys on oikeutettu, mutta vastaus on selvä. Sosialidemokraattista liikettä ja politiikkaa tarvitaan edelleen. Edelliset sukupolvet onnistuivat tekemään varsin hyvän rakennuksen suomalaisen hyvinvointivaltion työmaalla. Meidän ja tulevien sukupolvien velvollisuutena on varmistaa, että talo pysyy asumiskelpoisena. Ilman jatkuvaa huolenpitoa ei tämä aikaansaannos tule kestämään kilpailevien ideologioiden ja globaalin talouden paineessa.

Usko vapaiden markkinoiden kykyyn ratkaista ihmiskunnan suurimmatkin ongelmat vahvistui vuosituhannen vaihteessa. Tämä usko on kuitenkin osoittautunut katteettomaksi monesta eri syystä. Euroopan nykyinen rahoituskriisi on paljolti seurausta siitä, että markkinoiden sääntely on ollut liian heikkoa. Pankit ovat ottaneet liian suuria riskejä luotonannossaan ja nyt ne horjuvat. Julkinen valta joutuu tulemaan liikepankkien avuksi. Ne ovat liian suuria kaatumaan. Vahingot yrityksille, investoinneille ja työllisyydelle olisivat liian suuret. Vuoden 2008 ja 9 tapahtumat osoittavat miten pahoja seurauksia on ison liikepankin kaatumisella.

Sosiaalidemokraatit joutuvat nyt hallituksessa piirtämään Suomen linjaa Euroopan unionissa ja euroalueella. Saimme äänestäjiltä selvän viestin eduskuntavaaleissa. Linjan pitää tiukentua. Suomi on hoitanut omat asiansa hyvin. Siksi sen ei pidä suostua mihin tahansa yhteisiin vastuisiin toisten ottamista veloista. Tiukempi linja näkyy. Sdp:n vaatima yksityisten sijoittajien vastuu korostuu. Sopimusehdot asettavat kriisimaille entistä tiukempia vaatimuksia. Sopimusten kontrollia vahvistetaan. Suomi saa antamilleen takauksille vakuudet.

Socialdemokratiska partiet står ny framför en mycket krävande hösttermin. De europeiska finansmarknaderna är ännu i en mycket labil situation. Eurogruppens medlemsländer kan möta nya utmaningar när det gäller stöd till krisländerna eller andra kris. Finlands linje är klar i alla lägen. Vi har viljan att säkra, att riksdagen kan bevara sin budgetmakt så som grundlagen förutsätter. Finlands finansiella förpliktelser analyseras ständigt. Väsentligt är de åtgjärder genom vilka vi kan skapa ekonomisk tillväxt.

Sosiaalidemokraattinen puolue kantaa nyt hallitusvastuuta voidakseen vahvistaa hyvinvointivaltiota. Suomessa on moni asia hyvin, mutta meillä on myös vakavia puutteita. Vanhustenhoidon piirissä olevat epäkohdat ja puutteet ovat laajasti tiedossa. Vaalilupauksemme oli, että vanhustenhuollon asiat laitetaan kuntoon. Hallitus on juuri tehnyt päätöksiä, joiden avulla tätä tavoitetta lähestytään. Vaatimuksestamme budjettiin osoitetaan lisää rahaa. Vanhuspalvelulaki annetaan eduskunnalle ensi vuoden aikana.

Toinen iso tehtävä, joka meillä on, koskee nuorten yhteiskuntatakuuta. Tämäkin tavoitteeksi asettamamme asia etenee ministeriemme tiukassa ohjauksessa. Rahalliset panostukset nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja osaamisen ja ammattitaidon parantamiseen ovat huomattavat. Kolmanneksi hallitus tulee toteuttamaan kuntauudistuksen jolla tähdätään palvelujen turvaamiseen tasa-arvoisesti kaikkialla maassa. Neljänneksi hallitus panostaa työllisyyteen ja kasvuun. Koulutuksen, tutkimuksen ja kehityspanostusten lisäksi tuetaan kasvuyritysten syntymistä erilaisin verokannustimin. Hallituksella on valmius käyttää äkillisen rakennemuutoksen menettelyjä niillä paikkakunnille, joita kohtaa huomattavan suuri työpaikkojen menetys, kuten täällä Raaseporissa.

Sosialidemokraattien mielestä sosiaaliturvan ei jatkossakaan tule perustua kaikille maksettavaan kansalaispalkkaan. Me ajattelemme ja uskomme, että työ on parasta sosiaaliturvaa. Siksi yhteiskunnan, niin kotitalouden kuin kansantalouden, tulee rakentua sille, että työnteko on aina palkitsevampaa kuin joutenolo. Työn avulla syntyy lisäarvo, joka voidaan parhaassa tapauksessa myydä ulkomaille kokonaan tai osittain. Siksi tarvitsemme jatkuvaa tutkimuksen ja koulutuksen kehittämistä, jotta osaaminen ja kyky innovaatioihin pitäisivät meidän mukana kansainvälisessä kilpailussa. Suomi ei tule toimeen halvan työvoiman maana. Kun luonnonvaramme ovat varsin rajalliset, keskeisimmäksi vahvuudeksemme jää korkea ammattitaito, osaaminen ja tutkimus.

Fast världen har förändrats mycket under en hundra-tio-års period, är många frågor samma som tidigare. Frågorna om uppehälle, undervisning av barn, hälsa och ålderdom, trygghet när man möter risker, politiska rättigheter, solidaritet och frihet är viktiga för oss alla. Precis som de var viktiga för dem som grundade denna socialdemokratiska förening. Världen förändras, men grundfrågorna är samma. Därför tror jag att vi behöver socialdemokraterna och lokala föreningar också i framtiden. Människor som tar sitt ansvar och håller socialdemokratins flagga högt. Detta ansvar har vi när vi förbereder oss för kommunalvalet i höst i oktober.

Kiitän juhlivaa työväenyhdistystä ja sen jäseniä ja vastuunkantajia työstä, jota olette tehneet puoleen ja paikkakunnan ihmisten hyväksi. Toivotan onnea ja parhainta menestystä sekä intoa ja voimia kuntavaalikampanjaan. Jag tackar er och önskar er den bästa framgången i er kommunalvalskampanj.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu