Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

VT 8 kuntoon jälkirahoituksella

25.08.2012

Tiedote

Kansanedustaja Ilkka Kantola (sd.) esittää, että valtatien 8 parannustyöt toteutetaan jälkirahoituksella. Turku – Pori tieosuuden kunnostus sisältyy liikennepoliittisessa selonteossa tällä hallituskaudella aloitettaviin hankkeisiin, mutta valtion ensi vuoden budjetissa ei ole osoitettu rahoitusta töiden aloittamiseen. Maskun pohjavesialueiden ympäristöluvan raukeamisen vuoksi töiden pikainen aloitus on kuitenkin välttämätöntä.

- Ympäristöluvan päättyminen on kriittinen piste. Jos töitä ei saada aloitettua ensi vuonna, hanke uhkaa hautautua kauas tulevaisuuteen, Kantola arvioi.

Suomessa jälkirahoituksella toteutetuista väylähankkeista on erilaisia kokemuksia. Hallitusohjelmassa päätettiinkin liikenneinvestointien erilaisten budjetointi- ja rahoitusmallien selvittämisestä. Asiaa valtiovarainministeriössä selvittänyt työryhmä jätti raporttinsa keväällä.

Työryhmä piti suoraa talousarviorahoitusta jatkossakin ensisijaisena liikenneinvestointien rahoitustapana, mutta kiinnitti huomiota myös hankkeiden rahoituksen joustavoittamiseen. Uutena vaihtoehtona ryhmä esitti elinkaarimallilla rakennettaviin kohteisiin valtionyhtiökonseptia. Tähän kuuluisi valtion kokonaan omistama yhtiömuotoinen asiantuntijaorganisaatio, joka olisi erikoistunut valtion, yritysten ja kuntien yhteisten hankkeiden rahoitukselliseen koordinointiin.

- Uudella Infra Oy -konseptilla olisi mahdollista kohtuullistaa rahoituksen kustannuksia, mutta saavuttaa kuitenkin elinkaarimallin edut, Kantola kiittelee.

Työryhmä näki valtionyhtiömallissa myös monia epävarmuustekijöitä. Liikennepoliittisessa selonteossa esitetäänkin, että konseptia kokeillaan jossain investoinnissa.

- Valtioneuvosto on linjannut, että jälkirahoitusta käytetään vain, jos hankkeen toteutuksen aikaistaminen tuottaa merkittäviä liikenteellisiä tai yhteiskunnallisia hyötyjä. VT 8:n osalta tämä ehto täyttyy selkeästi. Jotta töihin päästäisiin mahdollisimman nopeasti, VT 8 sopisi hyvin uuden toimintamallin kokeilupaikaksi, Kantola esittää.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu