Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Euromaiden tarkistettava arvonsa

13.06.2012

Puhe Välikysymyskeskustelu Hallituksen linja euroalueen talouskriisissä VK 5/2012

Euroopalla on historiassaan suurempiakin kriisejä kuin nyt meneillään oleva finanssikriisi. Euroopan unioni syntyi isojen kriisien ja katastrofien raunioille siksi, ettei maanosamme enää koskaan ajautuisi suursotaan. Tässä on toistaiseksi onnistuttu, mutta on selvää, että Euroopan unioni on nyt joutunut tähän mennessä vakavimpien itseään koskevien ongelmien eteen. Unionin keskeisiä päämääriä edistämään rakennettu yhteisvaluutta joutuu taistelemaan olemassaolostaan. Syy ei ole euron, vaan ongelmat ovat seurausta siitä, että jotkut maat ja jotkut rahoituslaitokset luulivat euron hoitavan heidän puolestaan asioita, joiden hoitaminen olisi kuulunut näille itselleen. Euro toimii vain niin kauan kuin sen toimivuudesta huolehditaan.

Yhdysvaltain dollarissa lukee "In God we trust" eli "luotamme Jumalaan". Eurossa ei tällaista tekstiä ole - hyvä, ettei ole - mutta euroon olisi pitänyt kirjoittaa: "Älä kysy, mitä euro voi tehdä puolestasi. Kysy, mitä sinä voit tehdä euron puolesta." Vähin, mitä olisi pitänyt sopia euroa perustettaessa, olisi ollut se, että jokaisen maan valtiovarainministerin työhuoneeseen olisi kiinnitetty noilla sanoilla varustettu huoneentaulu: "Älä kysy, mitä euro voi tehdä puolestasi. Kysy, mitä sinä voit tehdä euron puolesta."

Euroopan unionia rakennettaessa on eri vaiheessa vannottu yhteisten eurooppalaisten arvojen nimeen. Jotkut ovat jopa rohjennet puhua Euroopan sielusta. Käsitykseni on, että tuossa sinänsä ymmärrettävässä innostuksessa on menty pahasti metsään. Juhlapuheet yhteisistä arvoista ovat omalta osaltaan lisänneet vastuussa olevien hyväuskoista luottamusta siihen, että naapurissa ajatellaan samaan tapaan kuin meillä kotona. Kun on ilman perusteita luotettu yhteisiin arvoihin, havahduttiin liian myöhään siihen, että eri maissa arvot, toimintatavat ja kulttuurit ovat niin yksityisellä puolella kuin julkisessa hallinnossakin perin kaukana toisistaan.

On helppo osoittaa esimerkkejä siitä, että eteläisemmässä Euroopassa ne arvot ja ne toimintatavat, jotka ohjaavat talouselämää, poikkeavat esimerkiksi pohjoismaisista arvoista, mutta ei silti pidä liioitella maantieteellisten arvojen merkitystä. Talouselämässä vaikuttavat arvot ja toimintatavat voivat myös muuttua yhden ja saman maan sisällä. Huonoista kokemuksista voidaan oppia, katastrofeista voidaan viisastua, arvoja voidaan radikaalistikin tarkistaa. Suomen kohdalla näin on tapahtunut. Kansallisesti tärkeätä on, ettei saatua oppia unohdeta. Rahoituslaitoksilla ja Finanssivalvonnalla on tässä suuri vastuu. Kreikalla on nyt erityisen vaativa oppitunti menossa.

Arvoisa puhemies! Selvää on, että nyt jäsenmaat koko Euroopan unionin alueella joutuvat tarkistamaan omia arvojaan. Talouspoliittisia linjauksia joudutaan arvioimaan uudelleen. Liberaali meno rahoitusmarkkinoilla ei tuota sitä hyvää, jota monet ovat odottaneet. Näkymätöntä kättä ei ole, joten tarvitaan julkisen vallan näkyvän sääntelyn lisäämistä, jotta suhdannevaihtelujen aiheuttamaa ihmisten ja väestöryhmien sosiaalista turvattomuutta pystytään torjumaan.

Markkinaehtoisten rahoituslaitosten epäonnistumisen korjaajiksi joutuneet julkinen valta ja veronmaksajat ovat oikeutettuja saamaan vastineeksi muutakin kuin pelastetut pankit. Jotta moraalikadolta vältytään, tulee julkisten panostusten johtaa myös nykyistä parempaan, vakaampaan ja kriisit kestävämpään talous- ja yhteiskuntapolitiikkaan euroalueen jäsenmaissa. Ei riitä, että vältytään katastrofilta. Kansalaisilla on oikeus saada vastineeksi viisaampi, vastuullisempi, korruptiovapaampi ja tasa-arvoisempi unioni. Ei voida jatkaa samalla tavalla, vaikka talouskasvu saataisiinkin pelastettua. Kansalaisilla on oikeus vaatia, että virheistä otetaan oppia, että arvoja, toimintatapoja, hallintokulttuureja ja poliittisia linjauksia tarkistetaan ja uudistetaan.

Arvoisa puhemies! Kaikesta huolimatta Euroopan unioni on hyvä asia. Suomen paikka on Euroopan unionissa. Meillä on kokoomme nähden poikkeuksellisen suuri vaikutusvalta yhteisössä. Meidän tulee olla mukana tekemässä työtä Euroopan unionin kehittämisessä johdonmukaisemmaksi, uskottavammaksi ja ennen muuta kansalaisen näkökulmasta sosiaalisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Hallitus tekee oikein, kun se esittää, että Suomi tiukoin ehdoin osallistuu eurooppalaisen rahoitusjärjestelmän toimivuuden varmistamiseen.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu