Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Paras koulu kaikille!

05.06.2012

Kolumni Uudenkaupungin Sanomat

Ruotsin pärjääminen jääkiekossa ja euroviisuissa näyttää olevan pysyvä ilmiö. Toisin on Ruotsin koululaitoksen kanssa. Ruotsi onnistui aikanaan rakentamaan yhteiskunnallista tasa-arvoa vahvistavan peruskoulun. Nyt Ruotsin koulu on kriisissä. Ruotsalaiskoululaisten oppimistulokset ovat romahtaneet. Uusimmat Ruotsista kantautuneet tiedot (HS 1.6.) kertovat nopeasti kasvaneista koulujen eroista. Erot johtavat siihen, että kehnoimmilla kouluilla on vaikeuksia saada oppilaita.

Taustalla on vuonna 1992 tehty päätös avata koulutoimintaa laajasti yksityisille kouluille. Julkisin varoin rahoitetut yksityiskoulut kilpailevat oppilaista. Vanhemmat voivat valita, mihin kouluun lähettävät lapsensa. Yksityiskoulujen kilpailu ja valinnanvapaus ovat johtaneet koulujen välisten erojen kasvuun. Julkisten koulujen määrä on vähentynyt. Nämä ovat jääneet alueille, joilla oppilasaines on koulumenestystä ennustavilta lähtökohdiltaan heikointa.

Koulujen eriytymiseen hyviin ja huonoihin kouluihin on kiinnitetty huomiota myös Suomessa. Suomessa on viisaasti pidetty kiinni ajatuksesta, että opetuksen järjestäminen on kuntien vastuulla. Tällä linjalla on syytä jatkaa. Koulujen eriytyminen näyttää meillä olevan seurausta suurten kaupunkien asuinalueiden eriytymisestä koulutustaustan, työllisyysasteen ja tulotason osalta.

Lapsen vanhempien koulutustausta ja kodin sosiaalinen tilanne vaikuttavat keskimäärin siihen, miten paljon lapsi ja nuori saa kotoaan tukea koulunkäynnilleen. Kun koulujen eriytyminen näyttää seuraavan eri asuinalueella asuvan aikuisväestön koulutuksen eroja, syntyy ikävä kierre. Selvityksissä on havaittu, että parhaat opettajat hakeutuvat mielellään sinne, missä oppilaiden kotitausta ennustaa hyvää menestystä. Käy niin, että parhaat resurssit ohjautuvat kouluihin, joissa menestyksen eväät jo muutoinkin ovat parhaat.

Hallitusohjelman mukaan koulujen välisiä eroja on pyrittävä vähentämään. Hallitus onkin muuttamassa opetustoimen rahoitusta siten, että yhdeksi valtionosuuden perusteeksi otettaisiin koululaisten vanhempien koulutustausta. Kunnilla on kuitenkin ratkaiseva rooli. Ne voivat jo nyt suunnata erityisiä voimavaroja niille kouluille, joissa oppilaat tarvitsevat enemmän tukea ja ohjausta. Voidaan pienentää opetusryhmien kokoa, parantaa opetuksen puitteita jne. Hallitus tukee kuntia tässä tärkeässä tasa-arvotyössä. Tavoitteena on jokaiselle paras koulu.

Yksi lukuvuosi on taas takana. Onnittelut valmistuneille. Kiitos opettajille ja rehtoreille, koulujen ja oppilaitosten henkilökunnalle hyvin tehdystä työstä yhteisen ja tasa-arvoisen Suomen tulevaisuuden rakentamisessa! Olette kesälomanne ansainneet.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu