Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Kantola tyytyväinen Turun valinnasta kuntakokeiluun

31.05.2012

Tiedote

Kansanedustaja Ilkka Kantola (sd.) on tyytyväinen työ- ja elinkeinoministeriön tekemään päätökseen valita Turku mukaan pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen tähtäävään kuntakokeiluun. Kokeilu toteutetaan ajalla 1.9.2012-31.12.2015.

Kokeilu tarjoaa kunnille nykyistä paremmat mahdollisuudet pitkään työttömänä olleiden palveluiden järjestämiseen. Kokeilukunnissa työ- ja elinkeinotoimistot kartoittavat yhdessä kuntien kanssa kohderyhmään kuuluvien palvelutarpeet, suunnittelevat palvelut ja seuraavat palvelusuunnitelman toteutusta.

- Kokeilu on vahva osoitus hallituksen työllisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen pohjaavasta politiikasta. Panostukset pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen ovat erittäin tärkeitä, koska pitkäaikaistyöttömyys ei ole vähentynyt muun työttömyyden tapaan viime vuosina, Kantola toteaa.

Valtakunnallisesti alle puolet halukkaista kunnista valittiin mukaan kuntakokeiluun. Turun valinta osoittaa, että ministeriössä ymmärretään kaupungin elinkeinorakenteen haasteet. Myös valitsematta jääneillä kunnilla on mahdollisuus hyödyntää kokeilun tuloksia.

- Ministeriö tarjoaa kokeilun ulkopuolelle jääneille kunnille mahdollisuutta osallistua verkostoon, joka levittää kokeilussa havaittuja parhaita käytäntöjä. Lisäksi Ely-keskus tarjoaa kokeilun ulkopuolisille kunnille avustusta pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan normaalein ehdoin, Kantola huomauttaa.

- Uskon, että Turku onnistuu kokeilun avulla vähentämään pitkäaikaistyöttömyyttä. Jos kokeilu onnistuu, on mielestäni selvää, että toimintamuoto vakinaistetaan koko maahan”, Kantola arvioi.

Kuntakokeilun lisäksi valtion lisätalousarvio tuo 24 miljoonaa euroa työllisyyden hoitoon Ely-keskusten kautta. Kantola iloitsee erityisesti Varsinais-Suomen Ely-keskuksen saamasta 2 miljoonan euron lisärahoituksesta työttömyyden torjuntaan.

- Nyt tehdyt päätökset ovat osoitus uskottavasta työllisyyspolitiikasta alueellamme, Kantola tiivistää.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu