Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Sosialidemokraatit kantavat vastuuta

01.05.2012
Vappujuhlapuhe Pirkanmaa

Viime keväänä vappua vietettiin pari viikkoa eduskuntavaalien jälkeen. Vaalit mullistivat poliittista asetelmaa, kun perussuomalaiset saivat ennennäkemättömän suuren vaalivoiton. Oli johdonmukaista odottaa, että perussuomalaiset siirtyvät kantamaan vastuuta hallituksessa yhdessä kokoomuksen kanssa, joka eduskuntavaaleissa sai suurimman puolueen aseman.
 
Toisin kävi. Perussuomalaisista ei ollut hallitukseen menijöiksi. Puolueen kykenemättömyys ymmärtää muiden puolueiden poliittista ajattelua teki mahdottomaksi neuvotella kohtuullisesta kompromissista. Perussuomalaiset kieltäytyivät hallitusvastuusta, kun heille selvisi, ettei heidän voimansa, 19,5 % eduskunnasta, riitä kääntämään Eurooppa-politiikan suuntaa täysin uuteen asentoon.
 
Sosialidemokraatit olivat valmiita kantamaan vastuuta. Mutta emme millä ehdolla hyvänsä. Emme taipuneet oikeiston vaatimuksiin leikkausten kohdentamisesta ja meidät lähetettiin hallitusneuvotteluista ulos. Pian Katainen joutui kuitenkin kutsumaan meidät uudelleen mukaan, ja yhteinen kuuden puolueen hallitusohjelma ja ministeristö saatiin syntymään.
 
Maailma on monimutkainen ja eikä ongelmien ratkaiseminen ole kivutonta. Ongelmat eivät ratkea pelkällä puhetaidolla ja maailman muutosten kieltämisellä. Tarvitaan asioiden kärsivällistä ja monipuolista analyysiä. Tarvitaan vaihtoehtojen punnintaa ja ratkaisujen kaikkien seurausvaikutusten arviointia. Euroopan rahoituskriisin ratkaisun etsiminen on ollut ja on edelleen poikkeuksellisen vaikea tehtävä. Suomi on ollut toisten euromaiden kanssa tässä ratkaisun etsimisessä mukana.
 
Sdp:ssä ajattelemme, että Euroopan unionin jäsenyys ja mukana olo eurojärjestelmässä on ollut hyväksi Suomen teollisuudelle, taloudelle ja työllisyydelle. Hyödyt ovat olleet monin verroin suuremmat kuin haitat. Siksi Sdp:n linjana on ollut, että Suomi osallistuu harkitusti muiden euromaiden kanssa tämän järjestelmän pelastamiseen. Sdp ei kuitenkaan ole valmis mihin tahansa tukitoimiin. Hallituksen muodostamisen yhteydessä Sdp asetti tiukat ehdot Suomen mukana ololle vakautustoimissa ja pelastuspaketeissa. Sdp:n tultua hallitukseen Suomen linja on tiukentunut. Hallituksen linja on nyt toinen kuin viime kaudella. Olemme ottaneet vakavasti kansalaisten viime vaaleissa antaman viestin.
 
Sdp on vaatinut sijoittajavastuuta. Sdp on vaatinut vakuuksia osallistumisemme ehtona, jotta Suomen vastuuta rajataan. Molemmat vaatimuksemme ovat toteutuneet. Kiitos kovan työn tehneelle puheenjohtajallemme, valtiovarainministeri Urpilaiselle!
 
Hyvät kuulijat
 
Poliittisen vasemmiston siirtyminen hallitusvastuuseen palautti Suomen sopimisen kulttuurin tielle. Muutos on ollut merkittävä ja se on tuonut talouteemme ennustettavuutta ja vakautta nyt kun sitä eniten tarvitsemme. Maan ulkopuolelta meihin vaikuttavat monet epävarmuustekijät aina Yhdysvalloista saakka. Oli arvokasta, että kesän jälkeen palattiin kolmikantaiseen neuvottelukulttuuriin. Syntyi raamisopimus, jonka puitteissa työnantajat ja palkansaajat voivat sopia niin ansiokehityksestä kuin työehtojen yksityiskohdistakin.
 
Tämän vuoden maaliskuussa saatiin toinen esimerkki sopimisen kulttuuriin palaamisesta. Työmarkkinajärjestöt pääsivät sopuun keinoista, joilla työuria pystytään pidentämään. Työmarkkinajärjestöjen sopima ratkaisu helpotti hallituksen työtä merkittävällä tavalla, kun yhteisenä tavoitteena on julkisen talouden tasapainottaminen. Saavutetut ratkaisut osoittavat, että tuloksia syntyy kun työtä tehdään yhteistyössä ja eri osapuolten näkemyksiä kuunnellen.
 
Vaikka kokoomus mielellään esiintyy korvapuolueena, joka kuuntelee ihmisiä, ei tähän voi kaikilta osin uskoa. Hallituskumppanillamme on innokkuutta kovin jyrkkiin otteisiin vaikeiden ongelmien ratkaisemisessa. Kokoomus säikähtää helposti kansainvälisiä raportteja, joissa huomautetaan, että Suomen velkaantumiskehitys on vaarallisella uralla. Kokoomuksen tapana on ryhtyä vaatimaan nopeita ja suuria leikkauksia. Näin tapahtui hallitusneuvotteluissa, näin tapahtui kevään kehysriihen alla.
 
Sosialidemokraattien tehtäväksi on tullut tilanteen rauhoittaminen. Me olemme hallituksessa se osapuoli, jolla on kokeneen aikuisen rooli. Ratkaisuja tulee katsoa myös oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Pitää huolehtia siitä, ettei leikata niiltä, jotka jo muutenkin ovat heikoimmassa asemassa ja haavoittuvampia. On ajateltava myös leikkausten vaikutusta työllisyyteen.
 
Menosäästöt on tehty pienempinä kuin kokoomus alun perin toivoi. Veropäätöksissä päähallituspuolueet ovat joutuneet tekemään kompromisseja, joissa molemmat ovat jotain voittaneet ja myös menettäneet. Veronkorotuksista suurempi osa toteutetaan progressiivisen verotuksen piirissä.
 
Hallituksen kehysriihessä torjuimme sosiaaliturvan leikkaukset. Emme suostuneet indeksikorotusten leikkaamiseen päivärahojen ja eläkkeiden kohdalla. Tämä on tärkeätä erityisesti tässä tilanteessa, jossa arvonlisävero tulee nousemaan.
 
Hallituskumppani kokoomuksen levotonta reippautta kuvastaa myös kuntauudistuksen käynnistäminen. Viime kesän jälkeen syntyi käsitys, että hallitus olisi ajamassa kuntia yhteen pakkoliitosten avulla. Tällaisesta ei ole sovittu hallitusohjelmassa. Sdp korostaa kuntarakenteen kehittämistä yhteistyön ja neuvottelujen pohjalta. Uudistuksen pohjana olevien vahvojen peruskuntien tulisi perustua löydettyyn yhteiseen visioon, ei ylhäältä tehtyyn saneluratkaisuun.
 
Hyvät kuulijat
 
Vappu on työväen ja ylioppilaiden juhla. Vappu on työn ja koulutuksen juhla. Vappu on työnteon ja osaamisen juhla.
 
Jokaiselle kuuluva oikeus koulutukseen on ollut ensimmäisiä työväenliikkeen tavoitteita. Jos tätä tavoitetta ei olisi päättäväisesti lähdetty ajamaan, olisi maamme jäänyt kehitysmaaksi. Voimme olla kiitollisia siitä, että näin ei käynyt. Edelleen tarvitaan sosialidemokraattien sitkeätä työtä koulutuksellisen tasa-arvon lisäämiseksi.
 
Valkolakki kuuluu vappuun, mutta yhtälailla vappu on kaikkien toisen asteen tutkinnon suorittaneiden juhla. Ylioppilastutkinnon ohella muutkin toisen asteen tutkinnot antavat pohjan jatkokoulutukselle aina korkeimpiin tutkintoihin asti. Juhlikoot kanssamme tänään siis kaikki toisen asteen tutkinnon suorittaneet.
 
Koulutuksen puute on edelleen suurin syy siihen, että henkilön työttömyys pitkittyy. Kymmenet tuhannet nuoret aikuiset ovat tänäkin päivänä pelkän peruskoulututkinnon varassa. Heidän ammattitaitonsa saattaa olla yhden työnantajan järjestämän kurssin varassa. Jos työpaikka menee alta, näillä työttömäksi jääneillä ei ole mitään ammattitaitoa tai tutkintoa, joka avaisi ovet uuteen työpaikkaan. Pelkän peruskoulun varassa olevan asema työmarkkinoilla on erityisen heikko. Tämä johtaa pitkittyneeseen työttömyyteen silloin, kun työpaikoista on yleisesti puutetta.
 
Pitkittyvä nuorten työttömyys merkitsee vakavaa uhkaa nuoren tulevaisuudelle. Niukan toimeentulon ja jatkuvan epävarmuuden puristuksessa on vaikeata rakentaa kivijalkaa omalle elämälle. Inhimilliseltä kannalta katsoen kehitys on murheellinen. Yhteiskunnan kannalta menetetään valtavia mahdollisuuksia, kun kymmenet tuhannet nuoret eivät voi pääse omilla ponnisteluillaan osallistumaan yhteiskunnan rakentamiseen.
 
Sosialidemokraatit ovat tarttuneet vahvalla otteella tähän haasteeseen. Hallitusohjelmaan kirjoitettiin selkeä sitoutuminen nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen. Lupaukset ovat muuttuneet käytännön ratkaisuiksi budjettipäätöksissä ja kehysratkaisussa. Kun haaste osoittautui arvioitua vaikeammaksi, ei säikähdetty eikä lähdetty pakoon. Hallitus osoitti lisää rahaa tutkintoa vailla olevien nuorten koulutuksen vahvistamiseen. Näin vahvistetaan heidän mahdollisuuksiaan löytää työtä, jolla tulee toimeen ja jonka avulla voi rakentaa omaa elämäänsä.
 
Hyvät kuulijat
 
Julkisessa keskustelussa on vaikutusvaltaiselta taholta esitetty kansanvallan vastaisia puheenvuoroja. Talouselämän vaikuttajiin lukeutuva Björn Wahlroos on aiheuttanut kannanotoillaan sekä hämmennystä että loukkaantumista. Helsingin Sanomien haastattelussa Wahlroos osallistui yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun toteamalla, että Suomessa on liian helppoa valita syrjäytyminen. Wahlroosin väite kuvaa lausujansa asiantuntemattomuutta. Syrjäytymisen riski alkaa syntyä yleensä jo lapsuudessa, eikä lapsi voi valita sitä millaisiin olosuhteisiin hän syntyy.
 
Toinen Wahlroosin merkillinen kommentti koski enemmistödemokratian asemaa. Hänen mielestään enemmistödemokratia jarruttaa yhteiskunnan kehitystä. Wahlroosin mielestä talouselämällä ja markkinoilla tulisi olla enemmän valtaa. Tällaiset näkemykset kertovat vahvasta epäilystä kansanvaltaista järjestelmää kohtaan.
 
Eniten loukkaantumista on aiheuttanut Wahlroosin ajatus siitä, että eläkeläisiltä tulisi ottaa pois äänioikeus. Wahlroosin mielestä eläkeläiset ajavat vain omia etujaan eikä tämä ole eduksi koko yhteiskunnan kehitykselle Ajatus on pinnallinen. Eläkeläiset ajattelevat monipuolisemmin yhteiskunnallisista asioista. Eläkeläisillä on lapsia ja lapsenlapsia. He äänestävät myös näiden etujen ja koko maan hyvän kehityksen puolesta.
 
Wahlroos on esimerkki taloudelliseen eliittiin kuuluvista ihmisistä, jotka ovat pahasti vieraantuneet tavallisesta suomalaisen ihmisen arjesta ja yhteiskunnan kokonaisuudesta. Tälle eliitille on tyypillistä myös sokeutuminen omien taloudellisten etujen suhteen. Eliitti huolehtii omasta etujen kehityksestä samaan aikaan kun palkansaajan etuja ajetaan alas. On tärkeätä, että vastenmielisiä näitä piirteitä on tullut julkisuuteen. Avoimuuden ja valvonnan kautta on mahdollista edistää kohtuullisuutta niin, että jokainen voisi olla osana eettisen markkinatalouden kokonaisuutta, jossa kohtuus on keskeinen arvo.
 
Sdp haluaa jarruttaa maamme kahtia jakautumista. Kansakunnan menestys perustuu keskinäiseen luottamukseen, yhteisymmärrykseen ja solidaarisuuteen. Näitä arvoja meidän tulee juhlia. Näitä arvoja edistää ja varjella niin politiikassa kuin tavallisessa arjessakin.
 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu