Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Bruttokansantuote ei riitä kasvun mittariksi

11.04.2012
Puhe Ajankohtaiskeskustelu Luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö KA 3/2012

Kesällä Brasiliassa pidettävä kestävän kehityksen konferenssi on osa vuosikymmeniä jatkunutta työskentelyä. Taustalla on ymmärrys siitä, että maapallon luonnonvarojen uusiutumis- ja kestokyky on rajallinen. Väestön kasvu ja kasvava uusiutumattomien luonnonvarojen kulutus johtavat planeettamme vakavaan ylikuormitustilaan.

Yleistyvä tavaran kuluttamiseen perustuva elämänmuoto yhdistyy fossiilisten polttoaineiden käyttöön ja merkitsee tuntuvaa lisärasitusta monimuotoiselle elämälle maapallollamme. Kestävä kehitys tähtää tuhoon johtavan kehityksen pysäyttämiseen. Tiedossa olevien, äärimmäisen vakavien ongelmien ratkaisuna ei ole kehityksen pysäyttäminen, vaan kehityksen sisällön muuttaminen. Taloudellinen kasvu on osoittautunut varmimmaksi keinoksi lisätä yleistä hyvinvointia. Tätä havaintoa ei olla kiistämässä, mutta on välttämätöntä löytää vaihtoehto rajallisten resurssien käyttöön nojaavalle kasvulle.
 
Kestävän kehityksen tulee perustua uusiutuvien luonnonvarojen käytölle. Tavaratuotannon ja kulutuksen sijaan toimeliaisuuden, työllisyyden ja hyvinvoinnin kasvua on etsittävä erilaisista sisällön tuotannon ja palvelujen tarjonnan muodoista.
 
Kestävän kehityksen rakenteiden luomisessa merkitystä on sillä, miten kehitystä mitataan. Kuten ulkoasiainvaliokunnan mietinnöstä käy ilmi, Suomi korostaa toimivien mittaamistapojen kehittämistä. Vakiintuneesti kasvumittarina käytetty bruttokansantuote on jatkossakin yksi tärkeä kasvun ja kehityksen mittari. Bkt ei kuitenkaan riitä ohjaamaan kehitystä ja kasvua luonnon monimuotoisuuden, elinympäristön, inhimillisyyden, tasa-arvon ja demokratian vahvistamiseen.
 
Arvoisa puhemies! Ilmaston lämpenemisen vaikutukset ovat osoittaneet, että maapallon kestävyys on globaali, kaikkia maita ja kansoja koskeva asia. Myös väestökysymykset - väestön kasvu ja väestön laajamittainen liikkuminen pakolaisuuden ja siirtolaisuuden muodossa - koskettavat koko ihmiskuntaa. Riossa pidettävä konferenssi antaa mahdollisuuden kansojen yhteiseen ymmärrykseen kestävän kehityksen sisällöistä. Ymmärryksen lisäksi tarvitaan myös laajaa sitoutumista välttämättömiksi todettuihin keinoihin kehityksen kääntämiseksi kestävälle uralle.
 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu