Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Subjektiivinen oikeus päihdehoitoon

11.04.2012

Kolumni Demokraatti

Raskaana olevan äidin alkoholinkäytön käytön vahingollisuudesta sikiölle on selvää näyttöä. Sikiöaikana syntyneet vauriot saattavat lapsen synnyttyä ilmetä lapsen terveyden ja toimintakyvyn vakavinakin puutteina. Tarvitaan oikeasuhtaisia toimia näiden vaurioiden estämiseksi.

Olennaista on löytää oikeat keinot raskaana olevien äitien alkoholinkäytön rajaamiseksi. Ministeriössä on jo pidempään valmisteltu lainsäädäntöä, joka tekisi mahdolliseksi ohjata alkoholia käyttävän raskaana olevan naisen tahdonvastaiseen päihdehoitoon.

Myös SDP:n puoluekokous on käsitellyt kysymystä ns. päihdeäitien pakkohoidosta. Vuonna 2010 puoluekokous päätyi korostamaan hoitoon pääsyn ensisijaisuutta ratkaisuna sikiön suojelemiseksi äidin alkoholinkäytön riskeiltä. Puoluekokouksen näkemys oli, että nykytilanteessa eivät kaikki pääse päihdehoitoon vaikka haluaisivatkin.

Hoitoon pääsyssä on edelleen vakavia puutteita. Puoluekokous totesi lisäksi, että mahdollisuus pakkohoitoon tulisi olla viranomaisten keinovalikoimassa silloin, kun kaikki muut mahdollisuudet alkoholia käyttävän äidin sikiön suojelemiseksi on jo käytetty. Helsingin Sanomat päätyi pääkirjoituksessaan samalle linjalle (HS 22.2.20112).

Lainvalmistelun osalta on julkisuudessa ollut esillä kaksi vaihtoehtoa pakkohoidoksi. Näistä vähemmän ongelmallinen perusoikeuksien rajoittamisen kannalta on malli, jossa raskaana oleva nainen hakeutuisi itse päihdehoidon piiriin ja sitoutuisi siihen, että hänen hoitoaan voitaisiin tarvittaessa jatkaa tahdon vastaisestikin, jos se sikiön terveyden kannalta arvioitaisiin välttämättömäksi. Radikaalimpi malli olisi se, jossa raskaana oleva nainen voitaisiin vastoin tahtoaan määrätä päihdehoitoon.

Kuten Helsingin Sanomat kirjoittaa, laki, jolla turvattaisiin sikiön oikeuksia ohi äidin perusoikeuksien, jättää jäljelle monta ongelmaa. Ajattelen itse, että olisi kyettävä kuvaamaan myös se, mikä olisi tällaisen lainsäädännön suhde raskaudenkeskeytystä koskevaan lainsäädäntöön? Kuka määrittelisi milloin sikiön oikeudet ovat äidin perusoikeuksia vahvemmat ja milloin päinvastoin?

Asiaa koskevassa keskustelussa voi havaita moralismia, kun puhutaan alkoholia käyttävistä raskaana olevista naisista ”päihdeäiteinä”. He hahmottuvat ryhmänä, jonka me haluamme panna järjestykseen. Motiivimme on kunniakas, sikiön suojelu. Mutta jos irtaudumme tuomitsevasta asenteesta, silloin huomaamme ehkä, että oikea ja samalla perusoikeuksien kannalta ongelmaton keino apuun olisi laki raskaana olevien naisten subjektiivisesta oikeudesta päihdehoitoon.

Kun tähän osoitetaan riittävät resurssit, moni sikiö saa kehittyä turvallisesti ja lapsi syntyä terveenä. Pakkohoitolainsäädännön soveltamiselle ei sen jälkeen kenties tarvetta olisi.
Kuka määrittelisi milloin sikiön oikeudet ovat äidin perusoikeuksia vahvemmat ja milloin päinvastoin?
 

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu