Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Koulutuksella huono-osaisuutta vastaan

05.04.2012
Mielipide Turun Sanomat

Tohtori Juha V. Virtasen aliokirjoitus (TS. 29.3.) nostaa esiin tärkeitä keinoja, joilla voidaan turvata hyvinvointivaltion perusrakenteita. Näitä ovat julkisten palvelujen laadun varmistaminen ja verotulojen maksimointi pitkällä aikajänteellä.
 
Kirjoituksessa pohditaan myös huono-osaisuuden ongelmaa. Liian vähälle huomiolle jää huono-osaisuuden syiden pohdiskelu. On totta, että huono-osaisuus korreloi merkittävästi pienituloisuuden kanssa. Köyhyytenä ilmenevä pienituloisuus on yksi huono-osaisuuden muoto. Räikeillä ja kohtuuttomilla tuloeroilla on merkitystä ihmisten huono-osaisuuden kokemukselle.
 
Huono-osaisuuden syyt ovat kuitenkin moninaiset. Yleisin huono-osaisuuden syy on pitkittynyt työttömyys. Se nostaa merkittävästi syrjäytymisriskiä ja riskiä pudota monenlaisen huono-osaisuuden kuoppaan. Tuossa kuopassa vaanivat mielenterveysongelmat, fyysisen terveyden heikkeneminen, päihdeongelmat, yksinäisyys, ihmissuhteiden rikkoutuminen ja jopa asunnottomuus. Työttömän pääsy hyviin terveyspalveluihin on keskimäärin heikompi kuin työssäkäyvällä.
 
Yksilön työttömyysriskiä voidaan vähentää koulutuksen avulla. Mitä korkeampi on koulutus, sitä parempi on asema työmarkkinoilla. Suomalaisten huono-osaisuuden poistamisessa onkin koulujärjestelmällämme ollut ratkaiseva rooli. Juuri koulutus on tehnyt mahdollisuuden nousta huono-osaisuuden keskeltä ja köyhyyden sukupolvisesta ketjusta keskiluokkaan tai hyväosaiseksi. Tämän tunnistaen hallitus on vahvalla otteella tarttunut nuorten syrjäytymisen (= odotettavissa olevan huono-osaisuuden) torjuntaan käynnistämällä toimet nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi.
 
Korkea koulutus ja vahva työllisyysaste poistavat huono-osaisuutta ja lisäävät verotuloja. Virtanen on oikeassa korostaessaan talouden dynamiikan merkitystä verotulojen kertymisen kannalta. Verotusratkaisuja ei voi tehdä yksinomaan tämän hetkisten tuloerojen tasaamisen näkökulmasta vaan tulee pitää silmällä myös sitä, mitkä veroratkaisut parhaiten edistävät uusien kasvuyritysten ja korkeaa osaamista vaativien työpaikkojen syntymistä Suomeen. Hallitus on tuoreessa kehyspäätöksessään osoittanut, että sillä on ymmärrystä molemmille näkökulmille.
 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu