Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Teknologian muutos on haastanut kaikki mediat

23.12.2011

Mielipide Helsingin Sanomat

Viestinnän keskusliiton toimitusjohtaja Valtteri Niiranen on huolissaan Yleisradioyhtiön kehittymisestä ”yleismediaksi”. (HS 21.12.) Niiranen antaa harhaanjohtavan kuvan keskusteluista, jotka ovat olleet Yleisradion tuoreen rahoitusratkaisun taustalla. Ylen tehtävää, laajuutta ja rahoitustapaa koskevaa keskustelua on käyty tiiviisti toistakymmentä vuotta.

Pitkän historian omaavana mediayhtiönä Yle on joutunut kohtaamaan täsmälleen saman muutoksen media-alan toimintaympäristössä minkä printtimediakin. Viestintäteknologian radikaali kehitys on muuttanut rajusti kansalaisten tapaa käyttää mediaa. Ylen suunnalla ei kadehdita printtimedian haasteita kun levikit kääntyvät laskuun sen takia, että kaikkein tuorein uutismateriaali, keskustelut ja viihde löytyvät netistä. Mitä nuorempi asiakasryhmä, sitä varmemmin sen edustaja käyttää mediaa netin kautta yksilöllisesti ja oman elämänrytminsä ohjaamana. Median asiakas ei ole sidottu printtilehtien paino- tai jakeluaikatauluun siten kuin ennen. Uskon ja toivon että printtilehti silti säilyy riittävän laajan käyttäjäjoukon rakastamana välineenä.

Yleisradio on aivan saman teknologisen muutoksen paineessa. Yhä suurempi osa yleisöstä siirtyy uusien laitteiden ja jakelukanavien ääreen. Enää ei tapahdu niin, että ihmiset eri puolilla Suomea kokoontuvat samaan aikaa TV-vastaanottimien ääreen seuramaan samaa elokuvaa, sarjaa tai urheilutapahtumaa. Ihmiset päättävät itse mihin aikaan ja millä välineellä haluavat jotakin ohjelmaa seurata. Broadcasting-maailmasta on siirrytty on-demand-maailmaan. Olisiko Ylen suljettava silmät tältä kehitykseltä ja hylättävä ne väestöryhmät, jotka eivät koskaan kasvaneet kiinni TV-vastaanottimeen tai radioon? Julkista palvelua niille, jotka sitkeästi pitävät kiinni perinteisistä median käyttötavoista?

Yleisradiolla on julkisen palvelun yhtiönä velvollisuus palvella kaikkia väestöryhmiä. Juuri syntynyt poliittinen sopimus Ylen rahoitustavasta ei ollut irrallinen päätös, vaan seuraus siitä, että julkisen palvelun tehtävän ei ole ajateltu rajoittuvan televisiovastaanottimien kautta saataviin julkaisuihin.

Hallintoneuvoston roolina on valvoa Yleisradion hallitusta ja johtoa ja huolehtia siitä, että Yleisradioyhtiö toteuttaa sille laissa määrättyä tehtävää. Hallintoneuvoston jäsenet ovat päätöksistään vastuussa eduskunnalle, viimekädessä kansalaisille, eivät Ylelle.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu