Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Kyse ei ollut Sasin ja Sdp:n riidasta

14.12.2011

Mielipide

Turun Sanomat antaa harhaanjohtavan kuvan eduskunnan toiminnasta raportoidessaan valiokuntien viime torstain ratkaisuista Euroopan vakausmekanismia (EVM) koskevan sopimuksen muuttamisesta. (TS 9.12.) Lehti nostaa otsikkoasiaksi Sasin ja Sdp:n riitautumisen. Tosiasia on kuitenkin, ettei perustuslakivaliokunnassa edustaja Sasin eriävän mielipiteen taustalla ollut Sasin (kok) ja Sdp:n riitautuminen. Valiokunnassa kokoomuksella on neljä paikkaa. Sasia lukuun ottamatta kokoomuksen edustajat, mukaan lukien valiokunnan varapuheenjohtaja Outi Mäkelä (kok), olivat valiokunnan kanssa yksimielisiä. Sasi ei saanut vastaehdotukselleen kannatusta edes oman puolueensa edustajilta, joten asiasta ei äänestetty.

Edustaja Sasin kanta perustui näkemykseen, että Suomelle käy se, että muut euroryhmän maat voivat vastoin Suomen kantaa lisätä Suomen vastuita 13-14 miljardiin saakka. Perustuslakivaliokunnan näkemys oli, että tällaisen valtuutuksen antaminen merkitsisi eduskunnan budjettivallan rajoittamista siinä määrin, ettei asiasta voida päättää tavanomaisella yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Alkuperäisessä EVM-sopimuksessa vastuiden kasvattamisen ehtona on kussakin yksittäistapauksessa euroryhmän maiden yksimielinen päätös. Ne, jotka osallistuvat rahoittamiseen, osallistuvat myös päätöksen tekoon. Sasi jäi yksin irrottautumaan tästä ajatuksesta.

 

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu