Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Turun ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman tulevaisuus

30.11.2011

Kirjallinen kysymys 361/2011 vp

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteilla koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 2011-2016. Suunnitelman tavoitteena on korjata liian sirpaleista korkeakouluverkkoa ja puuttua opintojen läpäisy- ja opiskelijoiden työllistymisongelmiin. Tavoitteiden saavuttamiseksi korkeakoulujen rahoitusmalleja halutaan uudistaa työnjakoon ja yhteistyöhön kannustaviksi.

Lisäksi koulutustarjontaan ollaan tekemässä muutoksia. Ammattikorkeakouluista aiotaan vähentää 2 200 aloituspaikkaa painottaen leikkauksia muun muassa kulttuurialaan. Vuonna 2009 musiikin alan aloituspaikkoja ammattikorkeakouluissa oli 414. Tähän suunnitellaan valtakunnallisesti 94 paikan vähennystä. Turun ammattikorkeakoulun osalta tämä tarkoittaisi 26 aloituspaikan musiikin koulutusohjelman lakkauttamista kokonaan.

Korkeakoulujärjestelmämme ongelmia ovat hidas opintoihin sijoittuminen, opintojen heikko läpäisy ja opiskelijoiden moninkertainen koulutus. Ammattikorkeakoulujen ja koulutusohjelmien välillä on kuitenkin suuria eroja eikä ongelmia siis pidä yleistää. Turun ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelmasta on valmistunut lähes 300 muusikkoa ja musiikkipedagogia, jotka ovat työllistyneet musiikkioppilaitoksiin, orkestereihin, teattereihin ja kulttuurialan yrittäjiksi. Vuosina 2005-2009 valmistuneiden musiikkipedagogien työttömyysprosentti on 5,6 ja muusikoiden 0.

Turun ammattikorkeakoulun taideakatemia on haluttu opiskelupaikka. Tänä vuonna aloituspaikkaa musiikin koulutusohjelmasta tavoitteli 78 hakijaa. Huomattava osa valituista tulee alueen musiikkioppilaitoksista, erityisesti Turun konservatoriosta. Opiskelijoiden osaamisen korkea lähtötaso mahdollistaa työelämälähtöisen opiskelun.

Turkua voidaan pitää Helsingin jälkeen Suomen merkittävimpänä musiikkikaupunkina. Turun ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman vahvuutena on mahdollisuus opiskella aidossa musiikkialan ammattiympäristössä. Yhteistyö alueen teatterien, tanssiteatterien, musiikkiopistojen, Turun filharmonisen orkesterin ja Turun kaupungin taideopetuksen kanssa on vakiintunutta. Koulutusohjelman kiinteä integroituminen ympäristöönsä edistää opiskelijoiden työllistymistä ja parantaa alueen vetovoimaa ja asukkaiden hyvinvointia.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo huomioida Turun ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman tuloksellisuuden päätettäessä aloituspaikkojen leikkauksista?
 

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu