Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Valtio ei rahoita ansiopäivärahan korotusta

16.11.2011

Puhe Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta HE 90/2011 vp

On jokseenkin helppoa saarnatuolista puhua köyhien puolesta ja miettiä heikoimmassa asemassa olevien tilanteen parantamista ääneen. Vähän vaikeampaa se on sitten jo eduskunnan oppositiopuolueen edustajana, kun niitä numeroita alkaa nähdä ja sitä realismia hahmottaa, tehdä täsmällisiä esityksiä, millä tavalla rahoittaa ja millä tavalla tuoda parannuksia heikoimmassa asemassa olevien tilanteeseen. Erityisen vaikeata se on silloin, kun on mukana hallitusneuvotteluissa Säätytalolla, joita hallitusneuvotteluja kestää useamman viikon ajan ja joista välillä joutuu lähetetyksi ulos, kun haetaan uutta hallituspohjaa, ja kun taloustilanne, joka hyvin selvin numeroin piirtyy, on se, että valtiontalouden vaje on 8 miljardia, ja kun samaan aikaan tiedetään kansainväliseltä kentältä Euroopan unionista, mitä seurauksia on sillä, jos valtiontalouden vaje kohtuuttomasti pääsee kasvamaan, kustannukset lisääntyvät ja luottoluokitukset laskevat, eli ollaan tavattoman isojen ja vakavien kysymysten äärellä, niin kuin oltiin hallitusneuvotteluissa. Siinä tilanteessa, niissä keskusteluissa ja sillä hallituskokoonpanolla joudutaan sitten hakemaan yhteistä haarukkaa siihen, millä tavalla sosiaaliturvaa voidaan kehittää, mistä joudutaan leikkaamaan ja millä tavalla verotusta rakennetaan. Siinä löytyy sitten kuitenkin yhteinen tahto, että 300 miljoonaa voidaan laittaa perusturvan parantamiseen.

Varmaan on helppoa olla yhtä mieltä siitä, että perusturvaa tämä parannus koskee, työmarkkinatuen nostaminen, mutta se ei tarkoita sitä, että kaikkien kansalaisten osalta, jotka ovat perusturvan varassa, heidän perusturvansa paranisi.

Tavattoman tärkeä keskustelu on täällä käyty perusturvan monipuolisuuden hahmottamiseksi tänään ja muutama kerta aikaisemmin jo tällä vaalikaudella, ja arvostan tavattomasti sitä hyvää työtä, mitä keskusta on tehnyt perusturvan kehittämisessä. Se on tärkeätä työtä. Viime kaudella otettiin askeleita eteenpäin, ja nyt sitten tällä hallituskokoonpanolla tehdään jotakin, mitä pidetään tärkeänä.

Sen sijaan en oikein toivota tervetulleeksi sitä nihkeätä asennetta, mitä tulee ansiopäivärahan asemaan osana työttömyysturvaa, joka keskustalla on. Keskustan vastalauseessa on kappale, jossa lukee: "Keskustan eduskuntaryhmä pitää epäoikeudenmukaisena sitä, että kun työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea korotetaan, suurin korotus tulee suurimpiin ansiopäivärahoihin." Edustaja Virtanen täällä jo hyvin avasi sitä, mistä tässä on kysymys ja mistä ei ole kysymys. Ei ole kysymys siitä, että nyt kun peruspäivärahan työmarkkinatuen korottamiseen laitetaan 300 miljoonaa, siitä rahasta käytettäisiin ansiopäivärahojen nostamiseen enemmän kuin työmarkkinatuen nostamiseen, että se raha jotenkin valuisi niille ihmisille, se valtion raha, tämän ansiopäivärahan korottamiseen.

Keskustankin vastalauseesta käy hyvin ilmi se järjestelmä, jonka perusteella, jonka nojalla ansiopäiväraha nousee. Se on tietty laskentakaava, ja kun sitä syöttää esimerkiksi Excel-taulukkoon, niin näkee, millä tavalla eri ansiotasoilla peruspäivärahan korotus vaikuttaa ansiopäivärahan muotoutumiseen. Mutta se ansiopäiväraha, se, joka kasvaa joillakin merkittävästikin siellä yläpäässä, rahoitetaan työttömyyskassoista, ei siis valtion varoista. Kysymys on, niin kuin edustaja Virtanen tuossa selosti, eräänlaisesta vakuutuksesta, jonka työntekijät ja työnantajat yhdessä maksavat ja joka on siellä kassoissa ja josta sitten työttömyysturvaa rahoitetaan niille, jotka täyttävät nämä työssäoloehdot niin, että ansiopäivärahaan on oikeus.

Toivoisin, että kun tämän järjestelmän kehittämistä mietitään, niin se keskusteluhan on palkansaajien ja työnantajien ja tietysti myös maan hallituksen asia. Se on nimenomaan näitä kolmikannassa selvitettäviä asioita, jos siinä järjestelmässä jotakin kehittämistä halutaan saada aikaan. Palkansaajien ja työnantajan rahoista siinä on kysymys, mutta tietysti myös yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta.

Sitten kysymys, josta täällä käytiin pitkä keskustelu: Mikä merkitys on puolison tulojen tarveharkinnalla työmarkkinatuen osalta? Sosialidemokraatit viime vaalikaudella oppositiosta moneen kertaan peräänkuulutimme hallituksen suuntaan sitä, eikö tämän työmarkkinatuen tarveharkinta nyt jo voitaisi poistaa. No, se ei tapahtunut viime kaudella, ja nyt ei tälläkään kaudella näytä olevan siihen ainakaan lähtökohtaisesti heti varaa. Toivomme tietysti, että talous kehittyisi niin, että tällainen 40-50 miljoonaa olisi löydettävissä, jolla sitten voitaisiin ratkaista tämä ongelma.

Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että tämä tarveharkinta-ajatus ei kuulu meidän päiviimme. Meidän sosiaaliturva- ja työttömyysturvajärjestelmämme perustuu siihen universaaliin systeemiin, jossa verotuksen kautta kootaan, progressiivisen verotuksen kautta, eri tuloluokilta eri määrä tuloja valtion kassaan ja sitten sieltä jaetaan apua niille ihmisille, jotka kulloinkin ovat avun tarpeessa, on sitten kysymys terveydenhuollosta tai sosiaaliturvan järjestämisestä. Yhteisö yhdessä kantaa niitä riskejä ja poikkeustilanteita, joita yksilöt eri tilanteissa kohtaavat. Tämä on meidän pohjoismainen universaalin sosiaaliturvan järjestelmämme.

Ja vielä lopuksi, arvoisa puhemies, sosiaalipolitiikkaa joudutaan tekemään aina niissä talouden raameissa, mikä kulloinkin on se todellisuus, jossa eletään. Nyt tilanne on paljon vakavampi ja liikkumavara talouden suhteen paljon paljon vaikeampi, paljon pienempi liikkumavara kuin oli viime kaudella, joten jos keskusta viime kauden päähallituspuolueena voi kertoa, kuinka paljon hyvää saatiin aikaan, niin varmasti saatiin paljon hyvää aikaan, mutta oli myös erilaiset mahdollisuudet tehdä hyvää, ja siksi toiseksi meillä on nyt viime kaudelta se 8 miljardin vaje, jota joudumme selvittämään. Yritämme päästä tietysti yli tällä vaalikaudella tuosta vajeesta.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu