Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Kuka hyötyy peruspäivärahan korotuksesta

04.11.2011

Mielipide Turun Sanomat

Eduskunnassa toteutettiin keskiviikkona (2.11.) uutta käytäntöä, jossa täysistunnon asialistalle ja keskusteluun tuotiin oppositiopuolueiden vaihtoehtoiset budjettiesitykset lakiesityksineen. Keskustan lakiesitysten joukossa on esitys laiksi työttömyysturvalain ja aikuiskoulutuslain muuttamisesta (LA 17/2011 vp). Aihe on ajankohtainen, koska hallitus toteuttaa ohjelmansa mukaisesti työmarkkinapäivärahan ja peruspäivärahan korotuksen 100 eurolla/kk. (HE 90/2011 vp)

Keskustan lakiesityksessä kerrotaan, että työttömyyspäivärahan korottamisesta suurimman hyödyn saavat ne ansiosidonnaista päivärahaa nauttivat työttömät, jotka saavat suurimpia ansiopäivärahoja. Keskusta jättää kuitenkin kertomatta, että ansiopäivärahojen korotuksesta suurin osa rahoitetaan työttömyyskassoista eikä valtion budjetista. Kun hallitus korottaa työmarkkinatukea 100 eurolla kuussa, tämä korotus tulee (bruttona) kaikille työttömille. Tässä kohdellaan kaikkia työttömiä yhdenvertaisesti.

Ansiosidonnainen päiväraha muodostuu perusosasta ja ansio-osasta. Perusosa on peruspäivärahan suuruinen. Ansio-osa joka tulee sen päälle, on 45% päiväpalkan ja perusosan erotuksesta tiettyyn tulorajaan saakka, jonka yli menevältä osalta korvaus on 20%. Eli kun perusosa kasvaa, pienenee tuo erotus, jolloin vastaavasti ansio-osakin pienenee. Tämä merkitsee sitä, että vain osa peruspäivärahan korotuksesta tulee hyötynä työttömälle, joka on ansiosidonnaisella päivärahalla. Loppuhyöty menee työttömyyskassojen vahvistamiseen pahan päivän varalle.

Väärä on siis se keskustelussa synnytetty mielikuva, että valtion pussista jaettaisiin työttömyysturvan korotuksella enemmän etuuksia niille, jotka saavat suurimpia ansiopäivärahoja. Nykyjärjestelmä perustuu ajatukseen työttömien keskinäisestä solidaarisuudesta niin tässä hetkessä kuin pidemmällä ajanjaksolla.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu