Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Aikuiskolutustilin käyttöönotto

19.10.2011

Kirjallinen kysymys 187/2011 vp

Yhä harvempi toimii samoissa tehtävissä koko työelämänsä. Suomessa työelämän muutoshaasteeseen on vastaamassa monimuotoinen aikuiskoulutusjärjestelmä. Aikuiskoulutuksen kautta on mahdollista täydentää vanhaa osaamistaan tai hakeutua kokonaan uudelle alalle. Koulutuksen sisällössä ja toteutuksessa huomioidaan opiskelijan elämäntilanne ja aikaisemmat tiedot.

Myös Kataisen hallituksen ohjelmassa kannustetaan elinikäiseen oppimiseen. Ohjelman mukaan aikuiskoulutus kuuluu tasa-arvoisesti koko aikuisväestölle. Tavoitteeksi on asetettu, että aikuiskoulutuksen julkisen rahoituksen uudelleenjärjestelyä henkilökohtaisten koulutustilien avulla selvitetään.

Aikuiskoulutustilillä tarkoitetaan tiliä, jolle kertyisi eläkkeen tapaan vuosittainen koulutusraha. Tiliä voisi käyttää lyhytkestoiseen osaamisen päivittämiseen. Muissa maissa on käytössä erilaisia versioita aikuiskoulutustilistä, mutta Suomessa tilin rahoitus ja lopullinen toteutustapa ovat auki.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo edetä aikuiskoulutustilin käyttöönotossa?
 

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu