Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Itella Oyj:n henkilöstön jaksaminen

19.10.2011

Kirjallinen kysymys KK 186/2011 vp

Sähköinen viestintä on mullistanut postin (Itella Oyj) toiminnan. Muun muassa sähköinen laskutus on jo pitkään vähentänyt lähetettyjen kirjeiden määrää. Myös postin jakamien osoitteettomien mainosten, aikakaus- ja sanomalehtien määrät ovat olleet laskussa. Tänä vuonna ainoastaan jaettujen pakettien määrä on kasvanut.

Viime vaalikaudella säädettiin uusi postilaki (415/2011 ). Uudistuksen taustalla oli EU:n edellyttämä markkinoiden avaus ja kilpailun lisäys. Posti on reagoinut näihin toimintaympäristön muutoksiin monin leikkauksin. Osana sadan miljoonan euron säästöohjelmaa posti on tänä syksynä päättänyt Lappeenrannan postikeskuksen lakkautuksesta ja 34 postin oman myymälän sulkemisesta. Nämä merkitsevät noin 250 työsuhteen päättämistä. Postinjakelun henkilöstöä ei toistaiseksi ole karsittu.

Kataisen hallituksen ohjelmassa ilmaistaan halu turvata postitoiminnan jatkuvuus ja postipalveluiden saatavuus. Vaikka posti on ottamassa käyttöön uusia palveluautomaatteja, henkilökunnalla on edelleen suuri rooli yrityksen toiminnan onnistumisessa. Kun postipalvelut tuotetaan entistä pienemmällä henkilökunnalla, on huolehdittava henkilöstön jaksamisesta. Esimerkiksi VR:n ongelmat todistavat, että yrityksellä on oltava riittävät resurssit sijaisten palkkaamiseen ja erilaisiin työaikajärjestelyihin.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä Itella Oyj:n henkilöstön jaksamisen turvaamiseksi?
 

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu