Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Suomi tarvitsee työtä ja oikeudenmukaisuutta

10.10.2011

Puhe Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012 HE 59/2011 

Vuoden 2012 budjetin valmistelu ei ole ollut aivan helppoa. Ensimmäinen vaikeus oli vastassa, kun vaaleissa vahvimmaksi selviytyneen puolueen puheenjohtaja Katainen etsi vastuunkantajia hallituskumppaneikseen. Ei tahtonut löytyä. Meidän, jotka vaaleissa menetimme paikkoja, oli vaikea ymmärtää, ettei vaalien voittajasta ollut vastuunkantajaksi. Kataisen työksi jäi rakentaa hallitus niiden varaan, jotka olivat vastuunkantoon valmiita.

Kuuden puolueen ponnisteluista syntyi hallitusohjelma, joka on pohjana nyt käsittelyssä olevalle kehysratkaisulle ja budjettiesitykselle. Hallitusohjelman taustalla on vaativa työ kuuden eri puolueen tavoitteiden yhteensovittamisessa. Meidän mielestämme vastuullisuutta on, että sovitetaan neuvotellen tavoitteita yhteen, ei se, että hakeudutaan oppositioon silloin, kun on saatu selkeä valtakirja kansalaisilta. 

Sosialidemokraatit nostivat vaaleissa esiin työn ja oikeudenmukaisuuden teemat. Nämä teemat ovat nyt painopisteenä hallitusohjelmassa sekä kehys- ja budjettiesityksessä. Hallitus esittää merkittäviä määrärahoja nuorisotyöttömyyden torjuntaan ja nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen. Ammatilliseen koulutukseen nuorille suunnattuja aloituspaikkoja lisätään sinne, missä tarve on suurin. Näin ehkäistään sitä syrjäytymiskehitystä, joka on inhimillisesti ja kansantaloudellisesti haitallisinta. Nuorten yhteiskuntatakuu toteutetaan siten, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Nuorille suunnataan työvoimapoliittista koulutusta, lisätään oppisopimuskoulutusta, parannetaan pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia palkata nuoria oppisopimuskoulutukseen. Etsivän nuorisotyön toimintaa laajennetaan koko maahan jne. Tärkeää on, että nuorten tilanne otetaan haltuun tuon kolmen kuukauden kuluessa. Tämä on sitä välittämistä, jota yhteiskunta tarvitsee, jotta nuorissa olevat monet mahdollisuudet eivät mene hukkaan. Tämä on tärkeää, jotta jokainen nuori voi löytää tukevat jalansijat matkalla kohti itsellistä elämää tässä yhteiskunnassa. 

Arvoisa puhemies! Hallitus kantaa vastuuta sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Päättäväinen ote valtion velkaantumiskehityksen pysäyttämisessä on osa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ohjelmaa. Velkaantumisen kasvu johtaisi Suomen luottoluokituksen putoamiseen ja velanhoitomenojen nopeaan kasvuun. Kaikki tämä raha olisi pois oman maan kansalaisille suunnatuista palveluista ja tulonsiirroista. Epäoikeudenmukaista olisi päästää valtio pahoin velkaantuneena seuraavan sukupolven vastuunkantajien käsiin. 

Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta hallitus käyttää rahaa työttömien perusturvan kohentamiseen. Mitään suuria juhlia tästä ei synny, mutta kun indeksikorotus tulee tähän päälle, niin jotain helpotusta tämä tuo, eli Vehviläiselle vain terveisiä, että kyllä nykyhallituskin indeksin puolesta on taistellut. 

Toimeentulotuen varassa olevalle tämä perusturvan korotus merkitsee siirtymistä pois köyhäinavun piiristä. Muutos on merkittävä, tuo siirtymä. Oman talouden ja elämän yksityisyyden suoja paranee, kun jokaisen euron liikkeitä ei enää viranomaisen toimesta seurata. Toimeentulotukiriippuvuuden vähentäminen on olennainen askel yksilön ihmisarvokokemuksen ja ihmisoikeuksien kohenemisen polulla. 

Veromuutokset eivät ole budjettivaikutuksiltaan dramaattisia, mutta silti ne ovat tärkeitä, kun kuljettava tie on nyt hyvin kapea. Periaatteelliselta kannalta on historiallinen saavutus, että tämä hallituskokoonpano kiristää pääomatulojen verotusta ja tuo sinne progressiivisen verotuksen sekä nostaa kaikkein suurimpien perintöjen verotusta. Edellinen keskustajohtoinen hallitus ei tätä tullut tehneeksi, päinvastoin. Tämä hallitus keventää pienituloisimpien verotusta. Herkässä taloustilanteessa hallitus huolehtii siitä, ettei tavallisen palkansaajan verotus kiristy. Edellytyksiä kannattavalle työnteolle ja kilpailukykyiselle yritystoiminnalle luodaan myös alentamalla yritysverotuksen tasoa prosenttiyksiköllä. 

Mitä Suomi nyt eniten tarvitsee, on työtä ja oikeudenmukaisuutta, siitä ollaan varmaan samaa mieltä kaikki. Tätä hallitus tällä budjettiesityksellä pyrkii edistämään parhaan kykynsä mukaan. 

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu