Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Opintie on isänmaan lahja

10.10.2011

Mielipide Salon Seudun Sanomat

Stockmannia vastapäätä Helsingissä Vanhan ylioppilastalon julkisivussa ovat suurin kirjaimin sanat spei suae patria dedit (isänmaa antoi toivoilleen). Yhtä hyvin ylioppilastalon seinässä voisi lukea: suomalaiset uskovat koulutukseen. 

Suomen nopea kehitys kansallisesti ja kansainvälisesti perustuu oivallukseen, että isänmaan tulevaisuus ja toivo ovat nuorison varassa. Maksuton koulutus perusopetuksesta korkeakoulutukseen saakka on ollut ja on edelleen oleva isänmaan lahja nuorillemme. Tämä lahja tekee mahdolliseksi sen, että jokaisen kyvyt ja taidot, lahjat ja innokkuus voidaan löytää ja saada käyttöön isänmaan, yhteiskunnan ja tämän maailman hyväksi. Suomi menestyy, kun kaikkien lahjat ja kyvyt saadaan käyttöön. 

Hallitusohjelmassa korostuu pyrkimys kaikkien nuorten nostamiseen koulutuksen piiriin myös peruskoulun jälkeen. Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi osoitetaan rahaa ja toteutetaan erilaisia toimenpiteitä. Koulutuksen laatua kehitetään ja nuorten koulutuspaikkoja suunnataan lisää niille alueille ja aloille, joilla tarve on suurin. 

Joillakin koulutusaloilla aloituspaikkoja vähennetään. Hallitus arvioi, millä aloilla on odotettavissa koulutetun työvoiman tarvetta ja millä aloilla on jo nyt ylitarjontaa. Koulutuspolitiikan tavoitteeksi ei enää riitä, että saadaan mahdollisimman paljon tutkintoja. Entistä tarkemmin seurataan, miten tutkinnon suorittaneet sijoittuvat työelämään. Isänmaan tulee tähdätä siihen, että sen toivot saavat myös työpaikan. Työpaikkoja ei isänmaa voi lahjoittaa, mutta hallitus tekee kaikkensa sen eteen, että uusia työpaikkoja syntyy. 

Valtion nopean velkaantumisen takia hallitus joutuu toteuttamaan menoleikkauksia myös opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Valtion talouden velkaantumiskehityksen pysäyttäminen on hallituksen ydintavoitteita. Tässäkin on kyse siitä, että isänmaa kantaa vastuuta lapsistaan ja nuoristaan. Emme halua vahvistaa kuvaa, että isänmaa antaa toivoilleen suuret velat ja julkisen talouden vajeet. Emme halua, että meidän lapsemme ja lastenlapsemme saavat hoidettavakseen ylivelkaantuneen Suomen ja toteavat: spei suae patria dedit.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu