Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Vihapuhe

22.08.2011

Kolumni Uutispäivä Demari

Yhteiskunnallinen todellisuus synnyttää uusia käsitteitä. Vihapuhe lienee tuhansia vuosia vanha asia, mutta se tuli uudestaan tärkeäksi käsitteeksi, kun suuria yleisöjä tavoittava vihamielissävyinen nettikirjoittelu on yhdistetty konkreettisiin, mittakaavaltaan poikkeuksellisiin väkivallan tekoihin.

Vihapuhetta pidetään vaarallisena, koska sen koetaan olevan osasyyllinen siihen, että joku ryhtyy konkreettisiin väkivallan tekoihin.

Mutta miten vihapuhe tulisi määritellä? Jos sanon ”vihaan sinua”, onko kyseessä vihapuhe? Kun ahdistunut nuori sanoo ”vihaan kaikkea”, onko tämä vihapuhetta? Jos joku sanoo, että maassamme on tehty vääränlaista politiikkaa tai että päättäjät tekevät virheellisiä ratkaisuja, onko tämä vihapuhetta? Jos henkilö lietsoo puheillaan tyytymättömyyttä ihmisissä, onko hän silloin syyllistynyt vihapuheen harrastamiseen?

Kysymykset ovat tärkeitä, koska vihapuhe voi olla oikeasti vahingollista ja eikä vihapuheen kanssa siksi ole leikkimistä. Vihapuheelle tulee antaa täsmällinen määritelmä, jotta sitä voidaan vastustaa.

Vihan tunteen ilmaiseminen on harvoin vaarallista. Mutta puhe, joka yllyttää muita, esimerkiksi laajoja väestöryhmiä vihaan, voi johtaa paitsi laajaan aggression tunteeseen myös hallitsemattomaan väkivaltaan. Vihaan yllyttäminen ei siksi voi olla kenenkään johtavassa asemassa olevan puhetaidollisessa keinovalikoimassa. Poliittisten, aatteellisten ja uskonnollisten ryhmien johtopaikoilla olevat kuuluvat tähän joukkoon. Samoin urheilujohtajat kaikilla tasoilla. Kansanedustajat ovat äänestäjiensä edessä aatteellisen johtajan asemassa ja siksi heidän moraalikoodiinsa tulee kuulua se, ettei ihmisiä yllytetä vihaan.

Vielä selkeämmin torjuttavaa on vihapuhe, joka pitää väkivaltaa oikeutettuna keinona toteuttaa vihan kohteen loukkaaminen ja joka kannustaa muita ilmaisemaan vihansa väkivallan keinoin. Tällainen vihapuhe, on se sitten suullisesti esitettyä tai kirjallista ilmaisua, on vakava uhka yhteiskunnan ja ihmisyyden kannalta, eikä voi siksi olla moraalisesti hyväksyttävää.

Vihapuheen tuomittavuutta pitää arvioida sen mahdollisten vaikutusten perusteella. Blogikirjoitus tai kolumni ovat toki eri tason foorumeita kuin esimerkiksi eduskunnassa pidetty puhe, mutta myös näillä voi olla ja on vaikutuksia ihmisten käyttäytymiseen. Kirjoittaja on aina väistämättä vastuussa siitä, mitä hän kirjoittaa. Kirjoitus on aina teko, jota tulee voida arvioida yhteisen ja yksilöiden hyvän kannalta, eli moraalisesti.

Vihapuheella ei ole mitään tekemistä kriittisen puheen kanssa. Yliopistotutkimus perustuu aidon ja vapaan järkiperäisen kritiikin jatkuvaan harjoittamiseen. Olisi vaikea ajatella, että tieteissä tulokset paranisivat, jos kriittiseen keskusteluun lisättäisiin vihapuhetta. Vihapuheen paheksuminen ja vihapuheesta irtisanoutuminen ei siten tarkoita kritiikittömyyttä vaan järjen puolustamista. Jyrkkä ei vihapuheelle. Painokas kyllä kritiikille.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu