Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Koulun on tultava poikia vastaan

07.05.2011

Mielipide Turun Sanomat

Markku Jokisipilä jatkaa kolumnissaan (TS 4.5.) Turun Sanomien aloittamaa keskustelua suomalaispoikien syrjäytymisvaarasta. Tilastollisesti katsoen pojat jäävät koulutuksessa tytöistä jälkeen kaikilla koulutusasteilla. Matala koulutus lisää merkittävästi syrjäytymisriskiä ja heikentää tulevaisuuden mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Kun tämä riski kohdistuu erityisesti poikiin, on kyseessä tasa-arvo-ongelma, joka julkisen vallan tulisi ratkaista.

Jokisipilän näkemys on, että tämä poikiin kohdistuva epätasa-arvo hyväksytään yhteiskunnassa siitä syystä, että tasa-arvotarkastelu on keskittynyt lähinnä naisten tasa-arvon kohentamiseen. Minusta ei ole tarpeen asettaa naisten tasa-arvon edistämistä ja poikien syrjäytymisuhkaa vastakkain. Naisten tasa-arvo ei heikennä poikien asemaa.

Nyt olisi syytä arvioida perusteellisesti koulutusjärjestelmämme tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja toimintatavat tasa-arvonäkökulmasta. Koulun tulisi olla paremmin selvillä siitä, mitä merkittäviä eroja on kouluun tulevien oppimisedellytyksissä. Tytöt ovat yksilöitä kuten pojatkin. Raportit osoittavat, että koulumenestyksen kannalta jokin menee pieleen poikien kohdalla paljon useammin kuin tyttöjen. Siksi pojat tarvitsevat näissä oloissa erityishuomiota.

Koulun tulisi tulla lasta yksilöllisesti puolitiehen vastaan, kun tämä astuu opintielle. Pienen pojan levottomuutena ilmenevä energia tulisi ottaa vastaan resurssina, joka ohjautuu palvelemaan opiskelua ja oppimista. Motivaatio, jolla ei näytä olevan johdonmukaista suuntaa, tulisi palkita tehtävillä, jotka herättävät mielenkiinnon ja auttavat keskittyneeseen toimintaan. Pojat eivät löydä onnistumisen kokemuksia. Seuraus on, että lopulta nähdään koulun epäonnistuminen.

Alku ratkaisee sen, mitä pojan on jatkossa mahdollista itsestään löytää. Koulutusvinoutuman taustalla on tietysti muutakin kuin koulun alun epäonnistuminen. Millaisiin sukupuolirooleihin ja miehen malleihin poika ja tyttö kasvaa kiinni. Miten vanhemmat ymmärtävät koulusivistyksen arvon. Huono-osaisuus näyttää periytyvän myös koulutuksen osalta. Kohtalokasta on tietysti myös se, jos pieni poika uskoo, että hän pelkän sukupuolensa perusteella saa isona parempaa palkkaa kuin nainen. Ilman koulutusta myös mies putoaa. Tämän estäminen on myös naisten etu.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu