Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Mitä sinä tahdot?

04.04.2011

Kolumni Väenlehti 1/2011

Tulevissa eduskuntavaaleissa kansalaiset päättävät, keiden johdolla Suomea ja sen mukana Varsinais-Suomea kehitetään seuraavalla vaalikaudella. Sosialidemokraatit ovat valmiita palaamaan hallitusvastuuseen maan asioiden hoitamisessa.

Varsinais-Suomen tilanne on monella tavalla kiinnostava ja haasteellinen. Viimeisten vuosien mittaan kasvanut työttömyys tarkoittaa sitä, että maakunnassa on runsaasti työvoimaa tarjolla. Tämän pitäisi kaiken järjen mukaan johtaa siihen, että elinkeinotoiminta ja yrittäjät tuntisivat kiinnostusta investoida tälle alueelle, jossa osaamista ja työvoimaa riittää. 

Yritysten houkuttelemisessa on alueen työvoimaviranomaisilla tärkeitä mahdollisuuksia. Tarkoitan sitä, että erilaiset työvoimapalvelut ovat ratkaisevia silloin, kun tarvitaan työttömäksi joutuneiden työntekijöiden ammattitaidon laajentamista tarjolle tulevien uusien tehtävien mukaiseksi.

Työvoimapalvelujen sujuva toiminta on kullanarvoista juuri siksi, että näissä palveluissa rakennetaan silta työvoiman kysynnän ja työvoiman tarjonnan välille. Hyvin toimivat työvoimapalvelut ovat oivallinen tuki ja rohkaisu investointeja suunnittelevalle yrittäjälle, joka on epävarma siitä, löytyykö paikkakunnalta riittävästi juuri sellaista osaavaa työvoimaa jota hänen yrityksensä tarvitsee. 

Varsinais-Suomella on pitkät telakkateollisuuden perinteet. Laivanrakennus on kulkenut läpi monenlaisten suhdanteiden ja vaiheiden. Turun telakan erityisalueeksi muotoutui vuosien saatossa jättikokoisten luksusristeilijöiden rakentaminen. Tuotteita voitiin hyvin perustein kutsua korkean teknologian tuotteiksi. Niin paljon erilaista huippuosaamista nuo miljoonia yksityiskohtia sisältävät tuotteet vaativat. Laivanrakennustoiminnan synnyttämistä työpaikoista suurin osa oli muualla kuin telakan alueella. Tuotantotapa synnytti laajan alihankintaketjun ja meriteollisuuden yritysryppään. Maakuntaan syntyi suuri joukko yrityksiä, joilla oli vahva riippuvuus telakan saamista tilauksista.

Lähitulevaisuuden isoihin mahdollisuuksiin ja haasteisiin kuuluu se, että nämä yritykset löytävät tilauksia muualta kuin laivanrakennuksen piiristä. VikingLinen laivatilaus helpottaa telakkaa ja sen alihankkijoita hetken. Mutta kun uusista suurtilauksista ei ole tietoa, on tärkeätä että yritykset pääsevät irti telakan ”varjosta” ja itsenäistyvät. Tämä on telakankin etu. 

On telakankin kannalta hyvä, että sen alihankintayritykset kykenevät ylläpitämään ja kehittämään toimintaansa. Silloin ne voidaan mahdollisen suurlaivatilauksen tullessa nopeammin saada takaisin telakan toiminnan verkostoon. Helsingissä helmikuun alussa pidetyssä meriteollisuuden seminaarissa tämä näkemys todettiin yhteisesti. On telakan kannalta kohtalokasta, jos alihankkijoina toimineet yritykset menettävät osaamisensa tai siirtyvät kokonaan muualle. Onkin tärkeätä, että alueella osataan nyt ripeästi tarttua siihen tukeen, jota työ- ja elinkeinoministeriö on rakennemuutostukena luvannut. 

Turku sijaitsee Suomen lounaisnurkassa. Liian usein luullaan tämän merkitsevän sitä, että Turku on jotenkin syrjässä ja sivussa. Me tiedämme, että Turku on lähempänä Tukholmaa ja Keski-Eurooppaa kuin Helsinki. Turku on tärkeä ja kehittyvä satamakaupunki. Alueen liikenneyhteyksiä on sen tähden kehitettävä määrätietoisesti. Tärkein hanke on pohjoiseen suuntautuvan 8 tien kehittäminen. Kyseessä on yksi kansallinen henkilö- ja tavaraliikenteen pääväylä. Liikenneviran määrä ylittää tien kapasiteetin raskaasti ruuhkaisina aikoina. Maakunnan asiana on pitää tätä esillä, kun valtakunnallisista väylähankerahoista päätetään. Toinen tärkeä vahvistamista vaativa väylä on Turun-Toijalan rata. Sen vahvistaminen on välttämätöntä teollisuuden tarvitseman tavaraliikenteen turvaamiseksi. 

Varsinais-Suomi on yrittämisen ja työnteon, kulttuurin ja sivistyksen maakunta. Meillä on hyvät lähtökohdat menestymiseen jatkossakin, kun yhdistämme oikealla tavalla julkisia investointeja ja yksityistä yrittäjyyttä toinen toistaan tukemaan. Alueen korkeakoulut ovat omalla osuudellaan varmistamassa sen, että maakunnasta löytyy riittävää osaamista myös tulevaisuuden julkisen sektorin ja elinkeinoelämän tarpeisiin. 

Sosialidemokraattien vaaliteemana on yksinkertaisesti Työ ja Oikeudenmukaisuus. Me tahdomme selvästi vahvemman työllisyyden. Me tahdomme valtion talouden tasapainon. Me tahdomme parannusta köyhimpien talouteen. Me tahdomme enemmän veroja kaikkein rikkaimmilta. Me tahdomme paremman ostovoiman eläkeläisille. Me tahdomme pienemmät lääke- ja terveydenhoitomaksut kansalaisille. Me tahdomme jokaiselle nuorelle mielekästä toimintaa. Mitä sinä tahdot? Vaaleissa voit vaikuttaa. Äänestä, muuten joku toinen käyttää sinun poliittista valtaasi.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu