Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Nimitysmenettely ei muutu

23.02.2011

Mielipide Turun Sanomat

Turun Sanomien pääkirjoituksessa (TS 20.2.2011) oli raflaava otsikko: ”Lainsäätäjä polkee perustuslakia.” Kirjoituksessa arvioitiin eduskunnan käsittelyssä olevaa lakiesitystä tuomarien nimitysmenettelyn uudistamisesta. Lakiesitys on ollut eduskunnassa lakivaliokunnan valmisteltavana. 

Valiokunnassa olemme kuulleet laajan joukon asiantuntijoita ja laatineet mietinnön, jossa esitämme lakiesityksen hyväksymistä. Lakivaliokunta ei nähnyt esityksessä perustuslaillisia ongelmia.

Toisin kuin TS:n pääkirjoituksesta voi ymmärtää, esitys ei muuta vakinaisten tuomarien nimitysmenettelyä. Kyse on vähäisestä muutoksesta määräaikaisten tuomarien nimitysmenettelyssä. Voimassaolevan lain mukaan määräaikaisten, alle vuoden virkasuhteeseen otettavien tuomarien nimittämisestä päättää hovioikeudessa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa, työtuomioistuimessa sekä markkinaoikeudessa täysistunto tai vastaava monijäseninen toimielin. 

Käräjäoikeuksissa tämä päätösvalta on jo nyt päällikkötuomarilla. Esitetty lakimuutos merkitsee sitä, että tämä määräaikaisten nimitys tapahtuu jatkossa päällikkötuomarin toimesta myös muualla kuin käräjäoikeudessa. Kyse ei ole kansanvallan halveksimisesta, jos rivituomareilta menee oikeus osallistua oman määräaikaisen työtoverinsa rekrytoinnista päättämiseen. Muualla työelämässä on jo pitkään pidetty järkevänä, että lyhyiden sijaisuuksien täyttämisessä vähennetään hallinnon muodollista byrokratiaa. 

Arvioimme niin, että lakimuutos edistää sujuvaa johtamista ja hyvää hallintoa, kun määräaikaisten tuomarien nimitysmenettelyä vähäisiltä osin yksinkertaistetaan. Vakinaisten tuomarien nimitysmenettelyyn lakiesitys ei tuo muutoksia. Määräaikaistenkin tuomarien osalta korkein oikeus nimittää tuomarin hovioikeuteen tai käräjäoikeuteen vuotta pidemmäksi määräajaksi. Korkeimmalla hallinto-oikeudella on vastaava rooli muiden tuomioistuinten osalta. 

Turun Sanomien väite siitä, että olisimme matkalla kohti valkovenäläistä oikeusjärjestelmää, on vahvasti liioiteltu.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu