Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Mahdollisuuksien tasa-arvo ei riitä

16.02.2011

Tiedote

Kansanedustaja Ilkka Kantolan (sd.) mukaan Turun yliopistossa tehty tutkimus koulutuksen periytyvyydestä osoittaa, että puhe mahdollisuuksien tasa-arvosta ei riitä. 

Turun yliopistossa perjantaina väittelevän Hanna Norrin tutkimuksesta käy ilmi, että korkeasti koulutettujen vanhempien jälkeläiset pääsevät opiskelemaan helpommin kuin muut. Tutkimus vahvistaa epäilykset siitä, ettei nykyinen koulutusjärjestelmämme kykene riittävästi tukemaan niiden lasten ja nuorten kehitystä, jotka saavat kotoaan keskimääräistä vähäisempää tukea opiskelulleen. 

Norrin mukaan eriarvoistuminen on nähtävissä jo ihan peruskoulutasolta saakka. Voidaan puhua koulutuksen periytyvyydestä. Ne hakijat, joilla on koulutusperinnettä eli koulutetut ja hyvässä sosioekonomisessa asemassa olevat vanhemmat, saavat vanhemmilta sitä pääomaa, joka auttaa heitä pärjäämään peruskoulutasolta korkeakoulutasoon saakka. 

Kantola pitää tärkeänä, että väitöstutkimuksella nyt nostetaan esiin tasa-arvoajattelun heikkeneminen koulutuspolitiikassa. 

- Tutkija on perustellusti huolissaan siitä, miten tehokkuus, tuottavuus ja kilpailu painottuvat tämän päivän koulutuspolitiikassa. Mahdollisuuksien tasa-arvo jättää avoimeksi sen, mitkä ovat yhteiskunnan velvollisuudet lasten ja nuorten kasvun tukemisessa, Kantola arvioi. 

Nykyisessä peruskoulussa mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu hyvin. Koulu ei kuitenkaan kykene riittävästi vahvistamaan niitä oppilaita, jotka sosiaalisen taustansa takia eivät saa kotoaan tukea kasvulleen, kehitykselleen ja oppimiselleen. 

- Näissä lapsissa ja nuorissa olevat mahdollisuudet jäävät kehittymättä, kun yhteiskunta ei osaa oikealla tavalla tukea heitä ja heidän perheitään. Mahdollisuuksien tasa-arvo ei riitä, Kantola muistuttaa. On tähdättävä siihen että koulunsa kaikilla päättävillä olisi riittävät taidot, kyvyt ja valmiudet riippumatta heidän sosiaalisesta taustastaan.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu