Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Suomessa on hyvät lähtökohdat uskontokeskustelulle

02.02.2011

Avaussanat Muslimien haasteet vai muslimit haasteena Suomessa? -seminaari Helsinki

Eduskunnan ihmisoikeusryhmä haluaa kiittää tämän tilaisuuden aloitteen tekijöitä, Fokus ry:tä ja Visiofoorumia tärkeän aiheen esiin nostamisesta. Miten Suomi kohtaa islamin, miten suomalaiset kohtaavat tänne muualta muuttavat muslimit ja miten erilaiset muslimit löytävät paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa. Tätä kysymme tänään. 

Eduskuntavaalien läheisyys panee uudelleen liikkeelle monia keskusteluja suomalaisen yhteiskunnan kehityssuunnista. Puolueet ja ehdokkaat nostavat esiin omia näkemyksiään ja korostuksiaan. 

Maahanmuuttopolitiikka tulee olemaan yksi keskustelunaihe. Maahanmuuttoon liittyvät kysymykset kulttuurien ja uskontojen erilaisuudesta ja valmiudesta tämän erilaisuuden kohtaamiseen. Niin äänestäjät kuin ehdokkaatkin pohtivat, millaiseksi Suomi on muuttumassa ja mitä haasteita tämä muutos meille asettaa. Omia käsityksiämme muokkaavat paitsi kokemukset suomalaisesta yhteiskunnasta myös tiedot siitä, miten kulttuurinen moninaisuus on toiminut muualla Euroopassa, kun maahanmuutto Euroopan ulkopuolelta on voimakkaasti kasvanut. 

Maahanmuuton ja kulttuurisen moninaisuuden lisääntymisen myötä kysymys uskonnosta on palannut yhteiskunnallisen keskustelun ytimeen. Eurooppalaisen kristinuskon eri muodoissa on vahva suuntaus ollut, että uskonnosta on tullut yksityisasia. Eurooppalainen kristinusko ei näkyvästi säätele yhteiskunnallista elämää tai poliittisia päätöksiä. Aktiivinen uskovaisuus vaikuttaa kenties kirkkojen ja kotien seinien sisäpuolella, mutta sillä ei ole näkyvää roolia yhteiskunnassa muutoin. 

Maahanmuuton seurauksena erilaiset islamin muodot ovat tulleet näkyväksi osaksi eurooppalaista elämää, aina Suomeen asti. Uskonto tuo mukanaan kulttuurinsa tai kulttuuri tuo mukaan uskontonsa. Yhdessä nämä näyttävät islamin kohdalla muodostavan sellaisen arkielämässä näkyvän ja siihen vaikuttavan kokonaisuuden, että yhteiskunta joutuu jollakin tavalla ottamaan sen huomioon. Toisin kuin kristinuskon eurooppalaiset muodot, islam erottautuu, näkyy ja haastaa kohtaamiseen ja keskusteluun. Muslimin usko näkyy ulospäin ihan eri määrässä kuin kristityn usko Euroopassa. 

Me olimme tottuneet siihen, että uskontoa koskeva keskustelu on jäämässä joidenkin erityisharrastajien asiaksi. Islamin tullessa yhä vahvemmin Eurooppaan, meidän on opeteltava uudelleen keskustelemaan uskonnosta, uskontoon liittyvästä kulttuurista. Meidän on opeteltava lukemaan uskontoja oikein ymmärtääksemme niiden myönteisen merkityksen. Meidän on opeteltava kriittiseen ajatteluun, joka kykenee erottelemaan poliittiset ääriliikkeet uskonnon omista sisällöistä ja päämääristä. 

Lähtökohdat keskustelulle Suomessa ovat hyvät. Maassamme on tuore, nykyaikainen uskonnonvapauslaki. Lisäksi lainsäädännössä korostuu johdonmukaisesti se, ettei ketään saa syrjiä uskonnon tai vakaumuksen perusteella. On hyvä muistaa myös se, että Suomessa on islamin läsnäololla pitkät perinteet vaikka muslimien lukumäärä onkin ollut hyvin pieni. 

Erityinen haaste kulttuurien ja uskontojen uudelle kohtaamiselle on suomalaisen yhteiskunnan vuosisatainen yhtenäiskulttuuri. Toki on niin että yhtenäiskulttuuri on monilta osin hajonnut sotien jälkeisenä aikana nopean kaupungistumisen, tuotantorakenteiden muutoksen ja korkean koulutuksen sekä kansainvälistymiskehityksen takia. Moraalin, etiikan, arvojen ja uskonnon alueella maamme on kuitenkin hyvin pitkään säilyttänyt yhtenäisen kulttuurisen pohjan. 

Aivan viime vuosikymmeninä ovet ovat avautuneet laajemmin sekä suomalaisten ulkomaille matkailun ja työn että tänne tulevan maahanmuuttajaväestön myötä. Kulttuurien moninaisuus on tullut keskellemme, ei vain käymään vaan yhä enemmän myös olemaan. Suurimmissa kaupungeissa ensin ja sitten myös pienemmissä. Maailmamme muuttuu ja me etsimme välineitä muutoksessa onnistumiselle. Onnistumisen välineitä etsimme myös tämän iltapäivän seminaarissa. 

Tervetuloa mukaan. Toivotan hyvää seminaaria ja onnistumista kulttuurien kohtaamisen keinojen kehittämisessä!

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu