Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Opintotuki on jo nyt sidottu opintosuorituksiin

20.01.2011

Mielipide Turun Sanomat

Turun Sanomien mukaan ministeri Kari Häkämies (kok) väläyttää opintotukijärjestelmän sitomista tuloksiin. (TS 18.1.2011) Jutusta syntyy kuva, ettei ministeri ole selvillä nykyisestä opintotukijärjestelmästä. Opintotuen sitominen opintosuorituksiin on todellisuutta jo nyt. Asia on parilla hiiren klikkauksella löydettävissä Kansaneläkelaitoksen sivuilta www.kela.fi. 

Sivuilla kerrotaan, että opintotuen myöntäminen ja maksaminen edellyttävät opinnoissa edistymistä. Opintojen edistymistä seurataan vuosittain. Jos opintosuorituksia ei ole kertynyt, Kela tai yliopisto lähettää opiskelijalle selvityspyyntökirjeen. Opintotuen maksamista voidaan jatkaa, jos selvityksestä ilmenee, että opinnot ovat tilapäisesti hidastuneet hyväksyttävästä syystä. Hyväksyttäviä syitä ovat esimerkiksi oma tai lähiomaisen sairaus tai muuten vaikea elämäntilanne. Kela tai korkeakoulun opintotukilautakunta voi edellyttää, että ennen kuin opintotuen maksamista jatketaan, opiskelija suorittaa tietyssä ajassa vaaditun määrän opintoja. Opintotuen maksaminen lopetetaan, jos opiskelija ei vastaa selvityspyyntöön, ei vastata eikä opintosuorituksia synny. 

KELA:n sivuilla kerrotaan myös, että opintotuki voidaan periä takaisin, jos henkilöllä ei ole lukukauden aikana lainkaan opintosuorituksia tai jos henkilön ei ole ollut tarkoituskaan opiskella päätoimisesti. 

Tuntemani opiskelijat tunnistavat voimassaolevan opintotuen kannustinjärjestelmän varsin hyvin. Viranomaiselta tulee herkästi huomautus tai selvityspyyntö silloinkin kun opintosuoritukset teknisen esteen takia eivät ole ehtineet kirjautua järjestelmään. Häkämies on oikeassa korostaessaan valmistumisen nopeuttamista. Oikea lääke siihen olisi opiskelun ohjauksen ja opetuksen kehittäminen.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu