Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Julkista terveydenhuoltoa syytä vahvistaa

13.12.2010

Mielipide

Oli ilo huomata, että tuoreen tutkimuksen mukaan suuri osa suomalaisesta lääkärikunnasta kannattaa julkista terveydenhuoltoa (TS 10.12.). Lääkäreiden myönteinen asenne antaa hyvän lähtökohdan julkisen terveydenhuollon välttämättömälle kehittämiselle. 

Keskeinen ongelma on, että nykyjärjestelmä ei kohtele kansalaisia yhdenvertaisesti. Kansalaisten mahdollisuus riittäviin julkisiin terveyspalveluihin vaihtelee runsaasti asuinpaikasta riippuen. Myös yksityisten terveyspalvelujen tarjonta sijoittuu epätasaisesti. 

Terveyspalvelujen haasteet ovat suuret: väestö ikääntyy, hoivan tarve kasvaa ja henkilöstöpula on monilla alueilla vakava. Talouskehityksen epävarmuus uhkaa kuntien palvelujen rahoitusta. Kansalaisten eriarvoisuus näkyy elinajanodotteissa ja pitkäaikaissairauksissa. Matalimman tulotason ja matalimman koulutuksen ihmiset osaavat heikoiten etsiytyä terveyspalvelujen asiakkaiksi. 

Julkisen terveydenhuollon remontti ja kansalaisten tasa-arvon parantaminen osana laajempaa kuntalain ja kuntarakenteen uudistusta tulevat olemaan seuraavan vaalikauden tärkeimpiä kysymyksiä. SDP:n tavoitteena on toimiva perusterveydenhuolto, joka on kaikkien saavutettavissa yhdenvertaisesti. Tässä onnistutaan parhaiten, kun palvelut järjestetään vahvojen peruskuntien ja erityisvastuualueiden varaan. 

Erikoissairaanhoidon osaamista perusterveydenhuollossa tulee lisätä. Apua hakevan tulisi entistä useammin saada lähetteen sijasta apu vaivoihinsa heti terveysasemalla. Henkilökunnan osaaminen on varmistettava tasokkaalla jatko- ja täydennyskoulutuksella. Erityisesti geriatrian, päihdehuollon ja psykiatrian osaamista perusterveydenhuollossa on vahvistettava. 

Vaikeina aikoina tarvitaan selkeitä arvoja päätöksenteon pohjaksi. On murheellista, että tällä vaalikaudella selkeätä terveydenhuoltolakiuudistusta ei kyetty tekemään. Yhdeksi syyksi on epäilty päähallituspuolueiden kyvyttömyyttä löytää yhteinen suunta tässä asiassa. Seuraavan hallituksen on kyettävä parempaan. On aika asettaa terveydenhuollon käyttäjät etusijalle.  

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu