Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Toimeentulotuen leikkaus rankaisee nuoria

12.12.2010

Mielipide Turun Sanomat

Pääministeri Mari Kiviniemi totesi (TS 8.12.), että valtion tehtävä on yhteiskunnan resurssien tasa-arvoinen jakaminen. Kiviniemen mukaan tämä vaatii politiikkaa, jossa vahvemmat tukevat heikompia. Tätä taustaa vasten tuntuu erikoiselta, että eduskunta hyväksyi samana päivänä hallituspuolueiden äänillä lakimuutoksen, joka leikkaa merkittävästi nuorten toimeentulotukea. Jatkossa 18 – 25 –vuotiaiden toimeentulotuen perusosaa voidaan leikata, kun ilman ammatillista koulutusta oleva nuori kieltäytyy koulutuksesta tai keskeyttää sen.

Hallitus perustelee uutta lakia kannustinvaikutuksilla. Sosialidemokraattien mielestä laki rankaisee jo muutenkin heikossa asemassa olevia. Asiantuntijoiden mukaan koulutuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen johtuvat useimmiten nuoren vaikeasta elämäntilanteesta. Jos ongelmana ovat päihteet, oppimisvaikeudet tai masennus, nuori tarvitsee tukea ja kannustusta eikä toimeentulotason heikennystä.

Palvelujärjestelmä ei tällä hetkellä tunnista kaikkia apua tarvitsevia nuoria eikä heidän auttamiseensa ole riittävästi resursseja. Tällöin toimeentulotuen perusosan leikkaus muodostuu helposti automaatiksi. Kun nuorelle ei jää tosiasiallista valinnanmahdollisuutta, riskinä on toimintakyvyn heikentyminen ja syrjäytyminen. Toimeentulotuki on viimesijainen turva eikä Sdp hyväksy sen leikkaamista.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu