Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Seksuaalinen koskemattomuus on vahva perusoikeus

07.12.2010

Puhe rikoslain 20 luvun muuttaminen (HE 283/2010 vp) lähetekeskustelu  

Hallituksen esityksellä, jota nyt käsitellään, kovennetaan eräiden seksuaalirikosten seuraamusten ankaruutta. Esitys liittyy laajempaan kysymykseen yksilön seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta. Aihe on kansainvälisestikin erittäin ajankohtainen, onhan YK:n vuosituhattavoitteidenkin yhtenä keskeisenä kohtana naisten seksuaalioikeuksien itsemääräämisoikeuksien vahvistaminen. Kehitys- ja väestöpolitiikan asiantuntijoiden mukaan on näet niin, että naisten lisääntymisterveyden ja seksuaalisen itsemääräämisoikeuden kehittäminen ovat parhaita keinoja taistelussa köyhyyttä vastaan. 

Käsillä olevassa hallituksen esityksessä pysytellään kuitenkin täällä Suomenmaassa, eikä kyse ole vain naisten oikeuksista vaan lähtökohtaisesti myös miesten, vaikka käytännössä tilastollisesti ottaen kyse on varmaankin lähinnä naisten oikeuksien vahvistamisesta. Esityksen lähtökohtana on käsitys siitä, että puolustuskyvyttömään henkilöön kohdistuva väkivalta on yhtä tuomittavaa kuin sellaiseen henkilöön kohdistuva, joka kykenee jotenkin puolustautumaan. Jatkossa henkilön katsottaisiin syyllistyvän raiskaukseen myös silloin, kun sukupuoliyhteydessä on ollut kyse sammuneeseen ja siten tiedottomana olevaan henkilöön kohdistuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. 

Yksilöllä on oikeus lain antamaan vahvaan suojaan silloinkin, kun hän itse on syypää siihen, ettei kykene puolustautumaan. Muutos on seuraamuksen kannalta merkittävä. Omia aikojaan sammuneen tai muutoin puolustuskyvyttömäksi tulleen henkilön seksuaalisesta hyväksikäytöstä sukupuoliyhteyteen pakottamisena tuomittaisiin ehdotetun säännöksen mukaan vähintään vuosi vankeutta, kun vähimmäisrangaistus vastaavasta teosta nyt on 14 vuorokautta. Muutos on siis, ed. Laxellin toivomaan suuntaan, mielestäni erittäin suuri. 

Esityksessä katsotaan, että yksilön seksuaalinen koskemattomuus on vahva perusoikeus myös silloin, kun hän ei kykene itse reagoimaan hyväksikäyttöyritykseen torjuvasti. Hallituksen esityksessä todetaankin, että tarkoituksena on vahvistaa seksuaalisen itsemääräämisoikeuden rikosoikeudellista suojaa.

Hallituksen esityksessä selostetaan laajasti erilaisia rikosoikeudellisia näkökohtia, myös niitä näkökohtia, jotka puolustaisivat nykyisen lainsäädännön jatkamista. Lain muutoksen taustalla on se, että rikoksen arvioinnin lähtökohdaksi otetaan yksilön seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaus. Tekstissä todetaan tiivistetysti: "Seksuaalirikosten suojeluobjekti on seksuaalinen itsemääräämisoikeus". Kun rikosta tarkastellaan tästä näkökulmasta, ei ole olennaista se, kuka tai mikä on aiheuttanut sen, että rikoksen uhri on puolustuskyvytön. 

Voimassa olevan lain ongelma, johon täällä ministerikin viittasi, siis rikoksen uhrin oikeusturvan kannalta ongelma on se, että kun hän on humalassa sammuttuaan joutunut seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä kiinnostus kohdistuukin siihen, mikä oli hänen oma käytöksensä ennen sammumista. Hallituksen esityksessä arvioidaan, että tällainen tarkastelutapa on omiaan johtamaan oikeusturvan heikennyksiin. Esimerkiksi nuoret humalapäissään raiskatuiksi tulleet tytöt eivät hevin lähde tekemään rikosilmoitusta, koska ennakoivat, että heitä itseään pidetään osavastuussa väkivallan uhriksi tulemisestaan. Esitetty lainmuutos on siten perusteltu. Ei voi olla oikein se, että henkilön itse aiheuttamaa puolustuskyvyttömyyttä pidettäisiin rangaistusta lieventävänä asiana häneen kohdistuvassa väkivaltarikoksessa ja fyysisen koskemattomuuden loukkauksessa. 

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu