Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Jako hyviin ja huonoihin kouluihin estettävä

21.11.2010

Tiedote

SDP:n varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Ilkka Kantola on huolissaan koulujen vakavasta eriytymiskehityksestä ja tarjoaa erityistukea lähiökoululle. 

- Työterveyslaitoksen tekemä tutkimus osoittaa, että opettajien vaihtuvuus on suurempaa huono-osaisten asuinalueiden kouluissa. Sen sijaan, että lähtisimme syyllistämään opettajia, on ryhdyttävä torjumaan jakoa hyviin ja huonoihin kouluihin. Koulutuksen eriarvoistuminen on vakava uhka Suomen koulutusjärjestelmälle, kansanedustaja Kantola toteaa. 

Kantolan mukaan oppimistuloksilla ja olosuhdetekijöillä on selvä yhteys.

- Liian moni lahjakkuus jää huomiotta vain siksi, etteivät he saa perheistään tai kouluista riittävää tukea opintoihinsa. Heikkoja oppimistuloksia selittävät mm. oppilaiden vanhempien sosioekonominen asema, sosiaaliset ongelmat alueella sekä maahanmuuttajien osuus. 

SDP:n varapuheenjohtaja toteaa, että puolue hyväksyi puoluekokouksessaan uuden peruskoulujen rahoitusmallin.

- SDP:n mielestä peruskoulujen rahoitusmallia on kehitettävä siten, että niille kouluille, joiden oppilasaines on haastavammista taustoista, siirtyy suhteellisesti enemmän varoja. Haasteellisimmissa oloissa toimivissa kouluissa opetusryhmät olisivat pienempiä, opettajien kannusteet parempia sekä opetuksen tukipalvelut runsaampia, koska koulujen rahoituksessa huomioitaisiin oppilaiden lähtökohdat. 

Kantolan mielestä lähiökoulujen houkuttelevuutta on myös parannettava.

– Lähiökouluja on rohkaistava profiloitumaan. Ne voisivat houkutella oppilaita esimerkiksi tarjoamalla laajoja kieli- tai taideaineiden valikoimia.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu