Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Tavoitteena parempi työllisyys ja kirkkaampi oikeudenmukaisuus

19.11.2010

Kolumni Metalli Ykkösen lehti

Eduskunnan syksyä värittää valtion ensi vuoden budjetin käsittely. Talousarvio lyödään lukkoon äänestyksissä joulun alla ennen kuin eduskunta vetäytyy lyhyelle joulutauolle. Toisin kuin muut oppositiopuolueet, sdp on jälleen esittänyt omat budjettilinjauksensa vaihtoehtobudjetin muodossa. Vaihtoehtomme poikkeaa hallituksen esityksestä parilla noin parilla prosentilla, kun talousarvion loppusumma on 50 miljardin luokkaa. 

Esitämme menopuolelle lisäyksiä 850 miljoonaa euroa. Mielestämme hallitus ohittaa kuntien vaikean taloustilanteen liian kevyesti. Hallituksen jo toteuttamien veronkevennysten eräs seuraus ovat kuntien lisääntyvät vaikeudet ja siitä seuraavat paineet kunnallisveroprosentin nostamiseen. Jos tämä kehitys jatkuu kuntien tehtävien kasvaessa, siirrytään Suomessa yhä enemmän tasaveron suuntaan. Tällöin irtaudutaan siitä tärkeästä oikeudenmukaisuusperiaatteesta, että veronmaksuvelvollisuus pitää asettaa veronmaksukyvyn mukaan. Pääomatulojen verotusta tulisi nostaa nykyisestä 28%:sta. 

Esitämme kuntien valtionosuuksia kasvatettavaksi 300 miljoonalla. Tällä lisärahalla voitaisiin parantaa kuntien sosiaali- terveyspalveluja sekä vahvistaa koulujen kykyä laadukkaaseen opetukseen riittävän pienissä opetusryhmissä. Lisäksi osoittaisimme rahaa nuorisotyöttömyyden vähentämiseen. Nämä panostukset kertovat peruslinjastamme, jolla tähtäämme nuorisotyöttömyyden poistamiseen. Ajattelemme, että on sekä inhimillisesti että valtion talouden kannalta kohtuutonta, että nuori ei löydä paikkaansa työelämässä tai opinnoissa ja jää näin kiinnittymättä yhteiskuntaan. 

Sosiaaliturvan puolella olemme toistuvasti vaatineet työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamista. Meidän mielestämme ei ole oikein, että puolison oikeus sosiaaliturvaan on tällä tavalla kytketty toisen puolison palkkaan. Nykyjärjestelmä on jäänne vanhasta maailmasta, jossa puolisoiden suhdetta määritti vahva taloudellinen riippuvuussuhde. Järjestelmä ei kannusta työhön hakeutumiseen vaan pikemminkin kotiin jäämiseen. Kun kahden työttömän perheestä toinen lähtee työhön, pienentää töihin lähteminen myös toisen puolison työmarkkinatuen määrää. Vaihtoehtobudjetissamme esitämme, että tämä kytkös poistetaan. 

Sosialidemokraatit ovat tietoisia siitä, että sosiaaliturvan puolella on useita puutteita. Erityisesti pienellä työeläkkeellä olevien ikääntyvien ihmisten tilanne on toimeentulon kannalta vaikea. Me haluaisimme korottaa asumistukea sekä työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa. Monet eläkeläiset joutuvat laittamaan kohtuuttoman paljon rahaa lääkkeisiin. Me esitämme, että yhteiskunnan tulisi nykyistä aikaisemmin tulla lääkekustannusten maksajaksi. Ei ole oikein, että vanhus joutuu miettimään ostaako ruokaa vai lääkärin määräämiä tarpeellisia lääkkeitä. 

Hallitus on budjettiesityksessään karsinut rintamaveteraanien kuntoutukseen varattujen rahojen määrää. Sdp:ssä olemme ottaneet vakavasti veteraanien lähetystön eduskuntaan tuoman viestin ja esitämme, että budjettiin varattaisiin veteraanien oikeutetun vaatimuksen mukainen määräraha. 

Vaihtoehtobudjettimme keskeinen vaatimus on työllisyyttä edistävien panostusten lisääminen. Olemme samaa mieltä STXFinlandin Turun telakan johdon kanssa siitä, että vaikean työllisyystilanteen helpottamiseksi valtion tulisi aikaistaa omia alushankintojaan. Vaikka Turun telakka nyt näyttää saavan helpotusta Viking Linen alustilauksen takia, on maan telakkateollisuuden tilanne edelleen vaikea. Runsaasti osaavaa työvoimaa ja yrityksiä alihankintapuolella on vapaana ja olisi tärkeätä pitää tämä osaaminen Suomessa. Ala tarvitsee rakennemuutostukea. Työtä vaille joutuneet tarvitsevat mahdollisuuksia päästä työllisyyttä edistäviin koulutuksiin ja sen kaltaisiin aktiivitoimiin. 

Kuluvana syksynä sdp valmistautuu myös hallitusvastuun ottamiseen kevään eduskuntavaalien jälkeen. Tältä pohjalta tapahtuu vaaliohjelmamme valmistelu. Seuraavan vaalikauden keskeinen tavoite on julkisen talouden tasapainottaminen työllisyyttä parantamalla. Sdp:llä on vahvat näytöt maan nostamisessa lamasta kohti täystyöllisyyttä. Käymme kohti vaaleja uskoen siihen, että suomalaiset muistavat sosialidemokraattien panoksen hyvinvoinnin edellytysten rakentajana. Maan johtoon tarvitaan nyt kokemusta ja kykyä vastuun kantamiseen.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu