Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Telakoiden suhdannekuoppa ei vielä täytetty

27.10.2010

Tiedote

Varsinais-Suomen liiton telakkatyöryhmä ja kansanedustajat Ilkka Kanerva, Timo Kaunisto sekä Ilkka Kantola kutsuivat koolle ”Työtä ja tulevaisuutta Turun seudulle" – seminaarin keskustelemaan alueen ajankohtaisesta tilanteesta. Seminaarissa pohdittiin Turun telakan tilannetta ja katsottiin tulevaisuuteen. 

Telakkaseminaarissa eduskunnassa tänään puhunut STX Finlandin toimitusjohtaja Juha Heikinheimo korosti alan suhdanneherkkyyttä ja syklisyyttä. Hänen mukaansa telakat ovat elpymässä, mikä näkyy tarjouspyyntöjen määrässä. Hänen mukaansa rakennemuutosprosessi on nähtävä pitkäjänteisenä kehittymisenä, ei meriteollisuuden alasajona. 

Alalla on hyviä näkymiä erityisesti risteilijöiden, arktisen osaamisen ja nousussa olevan ympäristöteknologian lohkoilla. Suhdannekuopan täyttämiseen vaaditaan kuitenkin yhä toimia. Näitä toiveita onkin hyvin huomioitu aiempien tukien ja lisätalousarviossa nyt esitettyjen toimenpiteiden muodossa. 

Ministeri Pekkarinen korosti meriteollisuuden rakennemuutostilanteen poikkeuksellisuutta muihin teollisuuden aloihin nähden. Meriteollisuuden talouteen ja työllisyyteen liittyvät laaja-alaiset vaikutukset johtavat siihen, että myös tukitoimia on käsiteltävä alueellisten toimenpiteiden sijaan toimialakohtaisena tukena. Telakkateollisuutta tuetaan sekä työ- ja elinkeinoministeriön innovaatiotuen, että liikenne- ja viestintäministeriön ympäristötuen muodossa. 

Ministeri Sinnemäki vakuutti, että valtiolla on halu tukea meriteollisuutta. Hän painotti, että alihankkijoiden olisi hyvä laajentaa toimialaansa ja toiminta-aluettaan suhdannekestävyyden vahvistamiseksi. Esimerkiksi lisäbudjettiin kirjattua kansainvälistymistukea voidaan käyttää juuri tähän tarkoitukseen. 

STX Finlandin toimitusjohtaja Heikinheimo esitti hallitukselle toivomuksen kahden rajavartioaluksen tilauksesta, millä olisi nopea työllistävä vaikutus. Heikinheimo alleviivasi puheenvuorossaan, että valtion harjoittama aktiivinen innovaatiopolitiikka sekä valtion myöntämä ympäristötuki ovat nyt avainasemassa.  

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu