Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

SDP puolustaa suomalaisten eläketurvaa

28.08.2010

Mielipide Turun Sanomat

SDP on sitoutunut olemaan leikkaamatta työeläkkeitä ja näin vahvistamaan luottamusta, joka suomalaisilla on tulevaisuuteen. Turun Sanomat pohti lupauksen taustamotiivia (25.8.2010). Saanen perustella ratkaisun.

Työurien pidentämisen tärkeydestä ei olla eri mieltä. SDP haluaa, että suomalaiset tekevät pidempään ja terveempinä työtä. Tähän ei päästä mekaanisella eläkeikärajan pakkonostolla. Esimerkiksi Eläketurvakeskuksen uuden tutkimuksen mukaan hyvän terveyden ja koulutustason ohella työssä jatkamista edistävät työnantajan tuki ja työn kokeminen tärkeäksi elämänalueeksi.

Työeläke on myöhennettyä palkkaa, jonka palkansaaja on itse ansainnut. Se turvaa palkansaajan työelämän jälkeisen toimeentulon. Nykyinen vuonna 2005 voimaan tullut eläkelainsäädäntö palkitsee työuran vapaaehtoisesta pidentämisestä 63 ikävuoden jälkeen. Vanhuuseläkkeelle siirtymisen ikä onkin kohonnut.

Työuria pidennetään työllistämällä työttömiä, saamalla nuoret nopeammin työelämään, auttamalla työssä jaksamista ja kannustamalla työnantajia ikääntyvien työllistämiseen. Olemme esittäneet yli 60-vuotiaat työssä pitävälle työnantajalle työnantajamaksujen helpotusta. Haluamme myös parantaa työelämän laatua, lisätä työaikajoustoja, uudistaa johtamiskulttuuria ja kehittää työterveyshuoltoa. Näillä toimilla saamme tuloksia ja säilytämme luottamuksen eläketurvaan.

Erityinen huoli koskee työuran alkupäätä. Meillä on tällä hetkellä noin 20 000 työkyvyttömyyseläkkeellä olevaa nuorta. Heidän määränsä kasvaa joka vuosi 3000 hengellä. On inhimillisesti katsottuna väärin, etteivät he voi osallistua työelämään omalla panoksellaan. Tavoitteenamme on työkyvyttömyyden vähentäminen kaikissa ikäluokissa. Tämä edellyttää palveluiden parantamista sekä työelämän muuttamista inhimillisemmäksi.

Työelämässä tarvitaan nyt laajaa yhteistyötä, ei lainsäätäjän yksipuolisia pakkotoimia. SDP:n linja on siis hyvin selvä: haluamme puolustaa suomalaisten eläketurvaa ja pidentää työuria työelämää kehittämällä. Siinä on tulevaisuuslupauksemme ydin.
 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu