Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Maiden välinen yhteistyö energia-asioissa

19.08.2010

Kolumni Wanhat toverit -lehti 2010

Energiapoliittiset valinnat kuuluvat kaikkein merkittävimpiin yhteiskunnallisiin päätöksiin. Se, että öljy ja maakaasu sijaitsevat epätasaisesti eri puolilla maapalloa, vaikuttaa suuresti siihen miten kansainväliset suhteet kehittyvät. Kohtuuhintaisen energian saatavuuden varmistaminen on sekä elinkeinoelämän että kotitalouksien intressissä ja hallitusten tärkeimpiä tehtäviä.

Jatkuvasti kasvanut energian tarve lisää riippuvuutta maiden välillä. Vaikka energia-alan yritykset ovat suureksi osaksi yksityisessä omistuksessa, on yritysten ja energialähteiden sijainnilla suuri merkitys. Hallitukset joutuvat ottamaan huomioon sen, minkälaisessa maassa nämä sijaitsevat, kun arvioivat mitä riskejä energian saantiin liittyy.

Riippuvuutta toisista pidetään yleisesti epävarmuutta lisäävänä tekijänä ja riippumattomuuden katsotaan lisäävän kansallista turvallisuutta. Tähän nähden onkin kiinnostavaa palauttaa mieliin, että toisen maailmansodan jälkeen uutta eurooppalaista rauhan tilaa lähdettiin rakentamaan niin, että maiden keskinäistä riippuvuutta lisättiin. Ensimmäiseksi perustettiin Hiili- ja teräsyhteisö keskeisten maiden välillä, jotta näin aikaansaatu kumppanuus ja keskinäinen riippuvuus vähentäisivät innostusta sodan aloittamiseen.

Kun oma menestyminen tehtiin riippuvaiseksi toisen menestymisestä, oli järkevää opetella hyvää yhteistyötä sen sijaan, että viljeltäisiin katkeruutta ja kaunaa vihollisuuksiin asti. Tämän päivän EU on laaja yhteismarkkina-alue, jonka yhtenä tavoitteena edelleen on edistää yhteistoimintaa ja ennalta ehkäistä alueella syntyvät keskinäiset sodat. Tässä on toistaiseksi onnistuttu varsin hyvin.

Suomen energiapolitiikan tavoitteena on ollut riippuvuuden vähentäminen ja energiaomavaraisuuden vahvistaminen. Meillä on katsottu, että riippuvuus Venäjältä tuotavasta energiasta muodostaa riskin energiahuollollemme. Riski voisi tulla todeksi silloin, jos syystä tai toisesta Venäjän mahdollisuudet toimittaa sähköä Suomeen romahtaisivat. Ydinvoiman lisärakentamista perusteltiin keväällä ja alkukesällä tuontiriippuvuuden vähentämisellä.

Suomen ja Venäjän välillä oleva yhteistyö ja molempia hyödyttävä kauppa ei merkittävästi vähene, vaikka sähkön tuontimme Venäjältä loppuisikin. Suurella varmuudella tulemme ostamaan maakaasua ja öljyä vielä pitkään. Sitä paitsi, naapuruussuhteet Suomen ja Venäjän välillä ovat toisenlaiset kuin maiden välillä Keski-Euroopassa. Olemme pieni maa, joka ei missään oloissa ole uhka Venäjälle. Kauppakumppanina meistä voi olla jotain iloa Venäjälle silloin, kun taloutemme on kunnossa ja kun kykenemme valmistamaan korkeatasoisia vientituotteita.

Suomen ja Venäjän kaupallisen yhteistyön näkökulmasta merkittävää Venäjän kannalta oli Suomen antama lupa kaasuputkilinjan rakentamiseen aluevesiemme kautta Venäjän ja Saksan välille. Lupa putken sijoittamiselle alueellemme kuvastaa Suomen ymmärtämystä naapuriemme tarpeille mutta myös Venäjän ja Saksan osoittamaa luottamusta Suomea kohtaan. Ajattelen, että meille on eduksi, että joku on meistä riippuvainen. Maiden välinen riippuvuus energia-asioissa ei ole vain huono asia.
 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu