Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Eriarvoisuuden kasvu estettävä

09.04.2010

Juhlapuhe Suomen sos.dem. työväentalojen liiton vuosijuhla Helsinki

Suomen työväentalojen liitolla on takanaan 40 vuotta työtä työväentalojen ja niihin liittyvän kulttuurin hyväksi. Lämmin kiitos siitä työstä!

Tänä aikana, neljän vuosikymmenen kuluessa, suomalainen yhteiskunta on muuttunut valtavasti. Yhteiskunnallisen tasa-arvon ja hyvinvointivaltion vahvistuminen on ollut keskeisiltä osiltaan sosialidemokraattisen liikkeen johdonmukaisen toiminnan tulosta. Tulokset näkyvät niin koulutuksen, työelämän kuin terveydenhuollon ja sosiaalityönkin alueilla.

Pohjoismaisen mallin mukaisen demokraattisen Suomen kehitys on sosialidemokraattien johdolla vienyt parlamentarismin vahvistumiseen samalla kun tasavallan presidentin valtaoikeuksia on vähennetty. Puolueen käsitys on, että tuore perustuslaki 2000 on pääosin kunnossa myös tämän hetken ja lähitulevaisuutta haasteita ajatellen. Olemme pitäneet viisaana että muutoksia tehdään maltillisella tahdilla ja harkiten.

Neljänkymmenen vuoden aikana ulkopoliittinen kysymyksenasettelu ja Suomen kansainvälinen asema ovat dramaattisesti muuttuneet. Poliittisen järjestelmän vaihtuminen itänaapurissamme on tuonut vapaampia tuulia poliittiseen ilmapiiriimme. Ideologioiden ja reaalimaailman suhdetta toisiinsa arvioidaan nyt toisenlaisessa ilmapiirissä kuin heti sotien jälkeen. Myös Suomelle ja suomalaisille oli onnellista, että Neuvostoliiton hajoaminen ja sitä seuranneet yhteiskunnalliset muutokset lähialueillamme tapahtuivat niinkin vähällä väkivallalla kuin tapahtuivat. Paljon suuremmatkin uuden maailman synnytystuskat olivat tuolloin mahdollisia, kenties todennäköisiäkin.

Suomen liittyminen Euroopan Unionin ja rahaliiton jäseneksi on avannut aivan uusia mahdollisuuksia poliittiselle keskustelulle ja vaikuttamiselle. Sosialidemokraattien ollessa päähallitusvastuussa Suomen pyrkimyksenä oli päästä vaikuttamaan mahdollisimman keskeisillä paikoilla EU:n ytimessä. Meidän panostamme muistellaan edelleen hyvällä eri puolilla Eurooppaa. Osana kansainvälistä sosialidemokraattista liikettä olemme nähneet EU:n yhtenä tärkeänä välineenä kehittää paitsi Eurooppalaista hyvinvointia myös edistää maailman vakaata ja rauhanomaista kehittymistä.

Koko Euroopan yhteiset haasteet ovat edelleen valtavat. Katsoipa tilannetta sitten eurooppalaisesta tai kansainvälisestä näkökulmasta. Talouden ja työllisyyden kääntäminen kasvu-uralle vaatii yhteisiä ponnistuksia kaikilta Euroopan mailta. Työ ihmisoikeuksien puolesta tapahtuu niin köyhyyden vähentämisessä, ihmiskaupan torjumisessa kuin vastuullisessa siirtolais- ja pakolaispolitiikassakin.

Kansainvälisistä haasteista Afganistan on yksi vaikeimmista. Eduskunta on sosialidemokraattien tuella tänään päättänyt lähettää kriisinhallinnan lisäjoukkoja Afganistaniin kansalaisten inhimillisen ja turvallisen arjen edistämiseen. Puolue pitää tärkeänä, että siviilikriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön osuutta päättäväisesti kasvatetaan. Ja on tärkeätä että suomalaissotilaiden läsnäolon mielekkyyttä Afganistanin operaatiossa säännöllisesti ja kriittisesti arvioidaan. Vaikea ja pitkittynyt konflikti ei ole ratkaistavissa asevoimin vaan siihen tarvitaan sitkeää ja uskottavaa diplomatiaa, jotta keskinäinen rauhantahto voisi syntyä ja kestää. Nyt aseita tarvitaan turvaamaan toimintamahdollisuudet siviilikriisinhallinnalle ja kehitysyhteistyölle.

Kotimaan poliittista tilannetta värittää yhä enemmän huoli hallituksen uskottavuudesta. Vaalirahoituskohu ei näytä sammuvan sitten millään. Yhä suuremmalta tuntuu houkutus liittyä niiden riveihin, jotka sanovat että maata johtaa liikemiesten rahalla ostama hallitus. Niin selkeäksi on käynyt kytkös eräiden ehdokkaiden vaalimenestyksen, rahoituksen ja hallitusneuvotteluihin osallisten liikemiesten välillä.

Tilanne on kansalaisten kannalta loukkaava ja herättää oikeutettua vihamielisyyttä. Eduskuntavaalien lähestyessä puolueen piirien keskeinen haaste on nimetä hyviä ehdokkaita. Samaan aikaan yhä useamman on vaikea innostua politiikkaan näkyvälle paikalle, kun toiminnan arvostus on heikoissa kantimissa. Minusta tuntuu, että juuri sosialidemokraattien perinteisen kannattajakunnan suru politiikan tilasta on syvintä. Onko aatteella enää mitään merkitystä, jos hallitus rakentuu liikemiesten päättämälle rahoitukselle ja yksityiselle intressille, moni meistä pohtii. Voimattomuuden tunnetta synnyttää myös se että hallitus torjui ajatuksen kampanjakaton säätämisestä vaalilaissa.

Ja silti on samaan aikaan ankarasti totta se, että juuri nyt tarvitaan aatteellisen politiikan paluuta rahademokratian tilalle. Epävarmuudessa ne, joilla ei ole yhteyttä rahapiireihin, etsivät turvaa yhteisöistä kuten poliittisesta liikkeestä tai palkansaajajärjestöistä. Aate synnyttää jatkuvuutta ja johdonmukaisuutta poliittiseen toimintaan. Ja juuri sitä tarvitaan silloin, kun edessä on vähintään kahden vaalikauden mittainen matka tästä kriisistä tasapainotilaan. Puoleen piiritasolla ja puolueosastoissa olisikin nyt oltava ajan hermolla ja saatava aatteellisuuden liekki syttymään.

Olen näillä sanoilla halunnut kuvata lyhyesti sitä, missä sosialidemokraattinen liike, tämä työväentalojen seinien sisältä uskonsa ja voimansa ammentanut liike, tänä päivänä toimii. Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista. Valtakunnan tason politiikka tähtää yhteisen Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin ja menestyksen edistämiseen ja turvaamiseen. Sosialidemokraattisen aatteen keskeisenä arvona on tasa-arvo. Kokemus osoittaa, että talouskriisit johtavat eriarvoisuuden kasvuun nimenomaan siinä vaiheessa kun noususuhdanne alkaa ja kansalaisten tilanne keskimäärin paranee. Sosialidemokraattien ankara velvollisuus seuraavalla vaalikaudella onkin huolehtia siitä, ettei eriarvoisuus entisestään kasva vaan kaikki pääsevät osallisiksi siitä helpotuksesta minkä uusi kasvu synnyttää.

Sitä ennen meillä on paljon tehtävää. On luotava kirkas ja todellisuudentajuinen vaaliohjelma. On määriteltävä hallitusohjelmaneuvottelun tavoitteet. On nimettävä eduskuntavaaliehdokkaat ja löydettävä vapaaehtoiset toverit ja ystävät tukiryhmiin ja vaaliorganisaatioihin. On väännettävä aatteen palon liekki suuremmalle, jotta valo näkyy kauemmas.

Toverit

Pienikin liekki pysyy elossa sisätiloissa. Siksi on hyvä että meillä on työväentaloja ja että on työväentalojen liitto. Ne pitävät liekin hengissä. Sosialidemokraattinen liike elää ja vaikuttaa, keskustelee ja kohtaa tänä päivänä myös netissä ja sosiaalisessa mediassa. Mutta tämä ei korvaa aitoja, oikeita työväentaloja eikä siellä tapahtuvaa vaikuttamista, keskustelua ja kohtaamista.

Eläköön siis työväentalot. Onnea työväentalojen liitto ry:lle, menestystä työllenne!

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu