Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Viestinnän koulutus DIAK:ssa

13.04.2010

Kirjallinen kysymys KK 290/2010 vp

Opetusministeriö on keskusteluissaan Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa ilmoittanut, että Turussa annettava viestinnän koulutusohjelma lakkautetaan. Tieto tuli yllätyksenä oppilaitokselle, jonka suositussa medianomikoulutuksessa on aloittanut myös viime syksynä 30 uutta opiskelijaa.

Ministeriössä lakkautussuunnitelmia perustellaan tarpeella vähentää viestintäalan koulutuksen aloituspaikkoja. Huoli alan liikakoulutuksesta on aiheellinen, mutta vähennysten aloittaminen Diakonia-ammattikorkeakoulusta ei ole perusteltua. Kun lakkautuspäätöksiä tehdään, tulee tarkoin miettiä mistä ja millä perusteella alan koulutusta vähennetään. opetuspaikkojen vähentämisessä tule huolehtia siitä, että koulutuksen monipuolisuus säilyy. On väärin niputtaa samaan kategoriaan kaikki viestinnän koulutustarjonta.

Turussa viestinnän koulutusta annetaan Turun ammattikorkeakoulussa, Turun yliopistossa ja Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Yliopiston koulutus painottuu mediatutkimukseen. Turun ammattikorkeakoulusta valmistuu muun muassa graafisia suunnittelijoita. Diakonia-ammattikorkeakoulun erikoisalaa on monimediajournalismi. Diakonia-ammattikorkeakoulun nelivuotisen koulutuksen aikana opiskelijat oppivat hallitsemaan verkkokirjoittamisen sekä radio- ja televisiosisältöjen teon. Monimediaosaaminen on työmarkkinoilla erittäin arvostettua mikä näkyy siinä, että monet Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat työllistyneet jo ennen valmistumistaan.

Diakonia-ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusta pidetään korkeatasoisena. Turun yksikössä työskentelee kymmenkunta viestinnän opettajaa ja suuri joukko ulkopuolisia asiantuntijoita. Työnantajat arvostavat yksikön antamaa koulutusta. Yksikön nauttima arvostus näkyy myös siinä, että opetusministeriö myönsi Diakonia-ammattikorkeakoululle viime vuonna ylimääräisen tuloksellisuusrahan, jota perusteltiin opetuksen ja opetusmenetelmien kehittymisellä sekä koulutuksen vetovoimalla ja opintojen etenemisellä. Lisäksi Korkeakoulujen arviointineuvosto on arvioinut Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan prosesseiltaan korkeimpaan luokkaan.

Opetusministeri Virkkunen on julkisuudessa korostanut laatumittareiden kehittämistä, joilla korkeakouluja voitaisiin arvioida ja verrata toisiinsa. Hänen mukaansa mahdollisia karsimispäätöksiä voitaisiin sitten tehdä näiden laatumittareiden antamien tulosten perusteella. Mittarien laatiminen on vielä kesken, joten nyt ei ole oikea aika kiirehtiä oppilaitosten karsimisessa.

Viestinnän koulutusohjelma on yksi Diakonia-ammattikorkeakoulun kaikkein suosituimpia koulutuksia. Ohjelman suorittaneet ovat työllistyneet hyvin. Ei ole perusteltua aloittaa viestinnän opiskelupaikkojen vähentämistä Diakonia-ammattikorkeakoulun medianomikoulutuksesta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo huolehtia siitä, että Diakonia-ammattikorkeakoulun erityisosaaminen viestintäalan kouluttajana säilyy kun koulutuspaikkoja valtakunnallisesti joudutaan vähentämään?

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu