Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Kuntien kannat painavat kansallispuiston rajauksessa

12.03.2010

Mielipide Vakka-Suomen Sanomat

Valtioneuvosto teki viime lokakuussa periaatepäätöksen Selkämeren kansallispuiston perustamisesta. Hallituksen esitystä kansallispuistosta odotetaan eduskunnan käsittelyyn lähiaikoina. Osana puiston valmistelua ympäristöministeri Paula Lehtomäki vieraili tammikuussa Vakka-Suomessa. Epäselväksi on kuitenkin jäänyt, miten ministeri on alueen kuntien mielipiteen asian valmistelussa huomioinut.

Itämeren suojelu ja ilmastonmuutoksen vaikutusten tutkiminen ovat ehdottoman kannatettavia asioita. Se, että näitä tarkoituksia varten perustettava Selkämeren kansallispuisto ulottuisi myös Vakka-Suomeen, aiheuttaa alueen kunnille kuitenkin kohtuuttomia ongelmia. On mielestäni selvää, että kansallispuistoa ei pidä laajentaa Vakka-Suomeen vastoin alueen kuntien näkemystä.

Vakka-Suomen kunnat ovat kehittäneet kalastuspuistoa tavoitteenaan yhdistää toisiinsa alueelle tärkeä kalastuselinkeino ja luonnon monimuotoisuus. On kuitenkin tunnustettava, että on olemassa taloudellisten ja luonnonsuojelullisten arvojen välinen jännite. Kalastuspuiston kehittämisessä tuleekin huolehtia luonnon kalakantojen kestävyydestä ja uusintumisesta sekä siitä, että teollinen kalantuotanto (ns. kassilohituotanto) ei lisää vesistön rehevöitymistä tai aiheuta muuta vakavaa ympäristöhaittaa. Luonnon monimuotoisuus arvona tulee tunnustaa.

Vakka-Suomen edun mukaista ei ole, että kalastuspuistoa kehitetään vain lyhyen aikavälin taloudellisten tai työllisyyspoliittisten näkökulmien pohjalta. Saariston merkitys matkailun ja vapaa-ajan vieton kannalta on koko ajan kasvanut ja tämä tarkoittaa myös sitä, että luontoarvoilla ja ympäristöllisesti kestävällä toiminnalla on elinkeinopoliittista merkitystä.

Alueen kuntien on käytettävä oman asiantuntemuksensa lisäämiseksi parasta kansallista ympäristöasiantuntemusta, kun kalastuspuistoa kehitetään. Yhteistyö ympäristöministeriön kanssa on toivottavaa. Alueen elinkeinojen ja ympäristönsuojelun kehittämisen tulee tapahtua yhteistyössä, ei ylhäältä päin tapahtuvan sanelun pohjalta vastoin alueen kuntien perusteltuja näkemyksiä.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu