Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Sydän näkee ja ihmettelee

01.03.2010

Kolumni Uutispäivä Demari 1.3.2010

”Kaikkein pahin rikollinen on sydän.” Opin tämän kansanviisauden vierailullamme Helsingin oikeusaputoimistossa. Keskustelimme siitä, mikä olisi paras tapa auttaa avuttomia auttamaan itseään saamaan se, mitä heille laillisesti kuuluu. Me kuulimme, että sydän ei näe hyvänä sitä, miten auttamisen välineitä on viime aikoina heikennetty.

Keskustelua kuunnellessani tulkitsin, että sydän on rikollinen siksi, että se poimii käsityksensä oikeasta ja väärästä suoraan maailmasta eikä päällikköjen tai auktoriteettien määräyksistä. Tulkitsin, että sydän on rikollinen siksi, että se ei suostu rakastamaan sitä, mitä ylhäältä määrätään. Se on pahin rikollinen siksi, että se on niin itsepäinen ja sitkeä omassa kannassaan. Se ei helposti alistu.

Sydän on elävä ja vahva, kun se on jatkuvassa yhteydessä arjen todellisiin tapahtumiin. Se näkee, että enkeliltä on toinen siipi irtoamassa tai peräti pudonnut, ja rientää auttamaan. Se havaitsee miten toisesta kulttuurista sodan, väkivallan ja kidutuksen keskeltä Suomeen saapunut kauhistuu ajatusta, että hänen pitäisi oppia luottamaan viranomaisiin, poliisiin, tuomareihin ja niin edelleen. Sydän näkee ihmisen pelon ja rakentaa yhteyden, rahoittaa tilanteen ja kylvää luottamuksen siemenen.

Sydän näkee eroavien ja erotettujen pariskuntien ja yksinäisten elämän särkymisen ja lähtee rakentamaan hauraista eväistä uutta alkua.. Sydäntä vastapäätä istuvat ylivelkaantuneet, vuokra-asunnosta häädön saaneet, työnsä menettäneet. Kohtaamista, inhimillistä yhteyttä, neuvontaa ja oikeudellista apua. Tätä kaikkea tehdään oikeusaputoimistoissa eri puolilla maata. On tehty jo yli sata vuotta. Tässä työssä tärkein voimavara on inhimillisyys. Sydän, joka kykenee ymmärtämään avun tarvitsijan hädän syvyyden.

Vaikka sydän eläytyy autettavien asemaan, se ei kykene ymmärtämään sitä, miksi oikeusavun henkilöresursseja koko ajan leikataan. Sydän näkee, että hädän määrä ja avun tarve kasvaa, ja ihmettelee, miksi auttajien määrää samalla vähennetään. Arkitodellisuuteen avoimin silmin katsova sydän ei kykene luopumaan tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden pyhistä periaatteista. Sydän tuntee itsensä rikolliseksi väittäessään vastaan, kun henkilöstövähennykset painavat päälle. Se joutuu taipumaan, mutta ei alistu.

Puhe sydämen rikollisesta luonteesta palautti mieleen luterilaisen uskonpuhdistuksen ja etiikan lähtökohdat. Lutherin ajatukset eivät syntyneet tyhjiössä 1500-luvulla. Taustalla oli muutaman vuosisadan aatehistoriallinen kehitys, jonka aikana kiinnostus ihmiseen yksilönä kasvoi valtavasti. Luther kieltäytyi tottelemasta ylhäältä julistettuja sääntöjä, koska hän koki olevansa yksilö, jonka sydän oli tärkeistä asioista ihan eri mieltä kuin auktoriteetit. Uskonpuhdistuksen synnyn takana oli kapinallinen, ”rikollinen” sydän, yksilöllinen omatunto.

Maailman monimutkaistuessa käy niin, että politiikassa asiantuntijoille siirtyy yhä enemmän valtaa. Eri alojen asiantuntijat hukuttavat poliitikon helposti informaatiotulvan alle. He käyttävät tämän päivän auktoriteettivaltaa. Siksi meidän poliitikkojen on säilytettävä suora yhteys arkitodellisuuteen., jotta sydän pysyy elossa. On syytä uskoa Pikku prinssin tavoin. ”Sydämellään näkee paremmin.”

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu