Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Henkinen hyvinvointi pidentää työuria

30.01.2010

Tiedote

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kantolan mielestä on hälyttävää, että alle 35-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutuminen on nousussa. Inhimillisen tragedian lisäksi se on katastrofaalista pyrkimykselle pidentää työuria ja nostaa keskimääräistä eläkkeelle jäämisikää. Suunnitelmat työttömyyseläkeputken poistamisesta tai vanhuuseläkeiän nostamisesta eivät millään tavalla vastaa nuorten työkyvyttömyyseläkkeiden kasvuun.

Yhä useamman nuoren aikuisen päätyminen työkyvyttömyyseläkkeelle kertoo karulla kielellä työelämän todellisuudesta. Työkyvyttömyyseläkkeiden suurin yksittäinen syy on mielenterveyteen liittyvät jaksamisongelmat.

Ensinnäkin työntekijöiden henkisiä voimavaroja vahvistetaan oikeudenmukaisella, reilulla ja asenteellisesti terveellä johtamiskulttuurilla. Lisäksi esimerkiksi työntekijän kokemalla arvostuksella, sisäisellä tiedon kululla, työntekijälähtöisesti joustavilla työajoilla ja työterveyshuollolla on suuri merkitys.

Toisaalta on etsittävä ratkaisut, joiden avulla työelämän henkistä kuormittavuutta voidaan vähentää. Suurin henkinen kuorma syntyy epäoikeudenmukaiseksi koetusta johtamiskulttuurista. Kun erilaisia tehostamistoimia tehdään, ei voida ohittaa kysymystä kohtuullisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta.

Kolmas henkiseen työssä jaksamiseen liittyvä tekijä on se, mitkä muut asiat kuin työelämä vievät yksilön henkisiä voimavaroja ja mistä muualta kuin työelämästä hän voi ammentaa henkistä hyvinvointiaan. Tässä on kyse kulttuuristamme ja laajemmin henkisen hyvinvoinnin edellytyksistä.

Neljänneksi jatkuva epävarmuus, toistuvat pätkätyöt, uuden työpaikan jatkuva haku vaativat yksilöltä henkisiä voimavaroja. Useimmille tilanne on henkisesti raskas ja pidemmän päälle uuvuttava. Työsuhteiden varmuudessa ja pituudessa sekä pätkätyöläisten taloudellisen turvan vahvistamisessa on paljon kehitettävää. Tähän tarvitaan myös rahaa, jos halutaan todella lisätä ihmisten henkistä jaksamista työelämässä.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu