Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Lastensuojelua kehitettävä lapsen edun näkökulmasta

01.02.2010

Mielipide Turun Sanomat 30.1.2010

 

Turun kaupungin suunnitelmat lastensuojelun keinojen muuttamisesta ovat synnyttäneet huolta turkulaisissa. Paineet lastensuojelun muutoksiin tulevat yhtä lailla uusimmasta tutkimustiedosta kuin lainsäädännöstäkin. Nykykäsityksen mukaan suomalainen lastensuojelu nojautuu liian vahvasti laitoshoidon malliin. Vaikka laitoshoidon laatua on koulutuksen, suositusten ja lainsäädännön keinoin pyritty parantamaan ja siinä on osin onnistuttukin, ei laitosmainen hoito tarjoa lapselle ja nuorelle riittävästi sellaista kodinomaisuutta, joka on kehitykselle tärkeää.

Lapsen ja nuoren edun näkökulmasta lastensuojelussa tulee vahvistaa perheiden kanssa tehtävää korjaavaa ja ennalta ehkäisevää työtä. Lastensuojelun tukitoimia on entistä enemmän pyrittävä viemään kotiin, jotta lapsen sijoittamiselta kodin ulkopuolelle voidaan välttyä. Kun päädytään kodin ulkopuolelle sijoittamiseen, lapsen etu on, että sijoituspaikka on mahdollisimman kodinomainen. Tämä tarkoittaa pieniä yksiköitä, perhekoteja tai sijaiskoteja. Haavoittavissa olosuhteissa elänyt lapsi ja nuori tarvitsee pysyviä, jatkuvuuden tunnetta vahvistavia ihmissuhteita ja luonnollista elämisen rytmiä.

Kun muutoksia lastensuojelun keinovalikoimaan tehdään, on siirtymävaiheelle annettava tarpeeksi aikaa. Muutostilanteessa on ajateltava myös niitä lapsia, joita muutos koskee heti. Laitoksissa oleville laitoksesta on tullut eräänlainen koti. Henkilökunta, toiminnan rakenteet ja puitteet kannattelevat heidän elämäänsä juuri nyt. Näitä rakenteita ei pidä hätiköiden purkaa vaan siirtymätilanteessa on huolehdittava muutoksen keskellä olevien lasten ja nuorten huolenpidosta ja voimien vahvistamisesta. Muutoksissa on varmistettava, että myös uusia keinoja soveltavalla henkilöstöllä on tehtävän edellyttämä ammattitaito ja asenne.

Jokainen muutosprosessi vaatii lisää taloudellisia resursseja, jos muutos halutaan toteuttaa hallitusti. Lastensuojelun keinovalikoiman muuttaminen laitosmaisesta avopainotteiseen työtapaan voi jossain kohdissa tuoda säästöjä, mutta toisinkin päin saattaa käydä. Kun Turun lastensuojelustrategioita linjataan, on välttämätöntä, että poliittisten päätösten perustana on lapsen edun vahvistaminen eikä budjetin tasapainottaminen haavoitettujen suojaa heikentämällä.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu