Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Saariston liikenneyhteydet

23.02.2010

Kirjallinen kysymys KK 96/2010 vp

Kelirikkoaikana saaristossa jää on liian heikkoa kantaakseen ihmisiä tai ajoneuvoja mutta liian vahvana se muodostaa kuitenkin esteen vesikulkuneuvoille. 2000-luvun alussa talvet olivat niin leutoja, että Lounaissaaristossa kelirikko-ongelmaa ei päässyt syntymään. Tänä talvena tilanne on kuitenkin ollut poikkeuksellisen vaikea, mikä on nostanut esille taas saariston yhteysalusten ja lauttojen kunnon. Muun muassa valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa (VNS 3/2008 vp) tunnistetaan maantielautta- ja yhteysalusliikenteen ongelmaksi yli-ikäinen kalusto. Saaristomerellä liikennöivistä aluksista esimerkiksi Jurmo II, Rosala II ja Falkö on rakennettu vuonna 1975. Tänä talvena Korppoon, Norrskatan ja Houtskarin reitillä käytetty Nagu II täyttää pian 50 vuotta. Vanhat alukset eivät täytä nykyisiä turvallisuus-, ympäristö- ja saavutettavuusvaatimuksia.

Yhteysaluksilla on suuri merkitys asutun saariston elävänä pysymisessä ja palveluiden saatavuudessa. Päivittäisten asioiden lisäksi saaristossa alusten varassa ovat myös monet viranomaispalvelut. Aluksilla on myös suuri merkitys asukkaiden turvallisuudelle ja liikenneyhteyksien ympärivuotinen toiminta olisi varmistettava pikaisesti. Yhteysalusten ja maantielauttojen uudistamiseen olisi nyt hyvä tilaisuus, kun kotimaista telakkateollisuutta uhkaa tilauksien ehtyminen ja suurtyöttömyys.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä saariston liikenneyhteyksien parantamiseksi?

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu