Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Kemiönsaaren työllisyystilanne

29.01.2010

Kirjallinen kysymys KK 1118/2009 vp

Varsinais-Suomessa Kemiönsaarella on valmistettu lukkoja vuodesta 1887 asti. Nykyisin Björkboda Lås Ab kuuluu kansainväliseen Assa Abloy –konserniin. Konsernin Suomen yhtiössä aloitettiin 18. tammikuuta kaikkia henkilöstöryhmiä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joiden tarkoituksena on lakkauttaa Abloy Oy:n Tampereen ja Kemiönsaaren toimipisteet ja keskittää yhtiön toiminta Joensuuhun.

Björkboda Lås Ab:n palveluksessa Kemiönsaarella on lähes sata henkilöä. Tehdas valmistaa laajaa mallistoa uppolukkorunkoja sisä- ja ulko-oviin. Tuotannosta yli puolet menee vientiin. Alustavien tietojen mukaan osalle lopetettavan yksikön työntekijöistä olisi tarjolla töitä Joensuussa. Muutto työn perässä toiselle puolelle Suomea on kuitenkin hankalaa ja uhkana on arvokkaan erikoisosaamisen ja pitkän kokemuksen katoaminen. Kun Kemiönsaaren työttömyysprosentti on jo valmiiksi 7,3 prosenttia, vaarana on, että kotiseudulle jäävät irtisanotut joutuvat pitkäaikaisesti työttömiksi.

Lukkojen valmistus on osa laajempaa turvallisuusalaa. Kun yleinen epävarmuus ja fyysisen turvattomuuden koettu uhka kasvavat, lukoille riittää kysyntää. Myös Assa Abloyn vuoden 2009 kolmas kvartaali oli tulostasoltaan ja kassavirraltaan hyvä. Konsernin liikevoittoprosentti kvartaalilla oli 16,0 prosenttia.

Abloy Oy:n pitäisi etsiä toiminnan tehostamiseen muita keinoja kuin toimivien tuotantolaitosten alasajon. Maan hallituksen on huolehdittava siitä, että sen harjoittama elinkeinopolitiikka ei myöskään vaaranna toimivien yksiköiden edellytyksiä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä työpaikkojen turvaamiseksi Kemiönsaarella?

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu