Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Palkansaajanko luovuttava saavutetuista eduista?

23.01.2010

Mielipide Helsingin Sanomat

Helsingin Sanomien mielenkiintoisessa kirjoitussarjassa Suomen kriisin jälkeisestä taloudesta ajatuksiaan esittää myös finanssikonserni Nordean maajohtaja Carl-Johan Granvik (HS 21.1.2010). Yhtenä menestymisen eväänä hän pitää ”meidän” menestymisen halua. Granvik kysyykin ”onko meillä riittävästi nälkää tehdä sitä pitkää päivää, mitä tämän päivän kansainvälinen kilpailu edellyttää.” Hänen mielestään pitkän päivän tekemiseen voidaan motivoida oikeilla kannustimilla.

Samassa kirjoituksessa Granvik toteaa, että saavutetut edut ovat kuolleeksi tuomittua todellisuutta. Hän suree sitä, että jotkut vielä puolustavat näitä saavutettuja etuja ja estävät näin sopeutumisen uuteen maailmanmenoon. Isälliseen tyyliin maajohtaja opettaa, ettei pidä syödä enemmän kuin tienaa ja että menestymisen tulee olla jokaisen kansalaisen tavoitteena.

Viesti on ristiriitainen. Palkansaajan näkökulmasta juuri palkalla ja muilla työsuhteeseen liittyvillä eduilla on keskeinen kannustava merkitys. Palkansaaja pyrkii pitämään saavutetuista eduista kiinni juuri siksi, että hän haluaa menestyä elämässään ja saavuttaa omia tavoitteitaan. Granvikin puhe pitkästä työpäivästä vihjaa siihen suuntaan, että palkansaajat on jatkossa tuomittu tekemään pidempää päivää, kun palkkoja pienennetään niin, ettei perheen elättäminen muuten onnistu. Ruoan nälkä ja halu jotenkin selviytyä vastuistaan kannustaa pitkiin työpäiviin, se on selvää.

Granvik kaipaa suomalaisiin todellista taistelumieltä. Mutta hän valittelee palkansaajien lakkoiluintoa. Voi perustellusti kysyä, mihin sadattuhannet työttömät ja kasvava joukko pitkäaikaistyöttömiä suuntaavat taistelumielensä, jos sellainen syntyy. Sotaretoriikka vie pahalla tavalla harhaan. Nyt tarvitaan monenlaisia toimia ja asenteita. Yritysten rohkeuden ja riskinottokyvyn lisääminen on tärkeätä. Laajaan yhteisymmärrykseen perustuvien maltillisten palkkaratkaisujen aikaansaaminen on tärkeätä. Koulutuksen ja tutkimuksen tason nostaminen on tärkeätä. Lasten ja nuorten syrjäytymisen estäminen on tärkeätä. Nyt pitää mennä eteenpäin, ei taaksepäin.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu