Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Luomiskertomus ei torju homoseksuaalisuutta

11.12.2009

Mielipide Helsingin Sanomat 11.12.2009

Dogmatiikan professori Miikka Ruokanen syyttää piispa Heikkaa loogisen ajattelun puutteesta (HS 5.12.) puolustaessaan kirkon kielteistä kantaa samaa sukupuolta olevien parien siunaamiseen. Professorin oma päättely on huteralla pohjalla. Siitä, että Raamattu kertoo Jumalan luoneen ihmisen mieheksi ja naiseksi, ei loogisesti seuraa, että samaa sukupuolta olevien välinen rakkaus olisi Raamatun vastaista. Kaksi toisiaan rakastavaa miestä tai naista ovat edelleen miehiä ja naisia. Heidän välisensä rakkaus ei ole ristiriidassa luomiskertomuksen kanssa. Että kirkko uskoo tässä asiassa toisin, on kirkon oma ratkaisu, josta kirkolla itsellään on vastuu. Jos kirkko opettaa heteroseksuaalisuuden olevan uskonopillinen totuus, kirkko on valinnut mahdollisimman kapean raamatuntulkinnan linjan. Muukin linja on mahdollinen.

Havainnollinen esimerkki tästä on professori Ruokasen käyttämä toinen raamattuviite. Hänen mielestään alkukertomuksen kohta, jossa Jumala sanoo ihmiselle ”olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa” on ”olennainen teologinen oppi ihmisestä, ei vain etiikkaa.” En usko että professori Ruokanen on tosissaan. Protestanttisessa maailmassa kirkot ovat pitkään suhtautuneet raskauden ehkäisyyn sallivasti. Väestön liikakasvun aiheuttama vakava uhka pakottaa pitämään tuota raamatunkohtaa suorastaan absurdina. Myös Uusi testamentti sanoutuu irti tästä käskystä, kun Paavali pitää uskovaisille parempana olla menemättä naimisiin. Jo Paavali tulkitsi luomiskertomuksia väljästi.

Raamattu ei anna yksiselitteistä vastausta ihmisyyttä ja seksuaalisuutta koskeviin kysymyksiimme. Pyrkiessään yksiselitteisten ja muuttumattomien vastausten antamiseen kirkko on aina joutunut itse määrittelemään mitä se haluaa uskoa ja mihin pitäytyä. Luterilaisen kirkon kohtalonkysymys on, ajautuuko sen teologinen eliitti moraalikysymyksissä yhä etäämmäksi kirkon jäsenten kokemusmaailmasta vai ottaako se ”kansankirkkona” tosissaan jäsentensä vilpittömät tunnot.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu