Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen jatkuvuus

19.11.2009

Kirjallinen kysymys KK 958/2009

19.11.2009

Uusi sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämislaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), perustettiin tämän vuoden alussa. Laitoksen perustamisvaiheessa luvattiin, että henkilöstön asema turvataan kahden vuoden siirtymäajaksi. Syksyllä käydyissä yt-neuvotteluissa on tavoiteltu kuitenkin 110 henkilön vähennystä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ensi vuoden budjetti on 5,6 miljoonaa euroa miinuksella. Rahavajeesta noin 2,4 miljoonaa selittyy suorilla budjettileikkauksilla. Loppu muodostuu tulonmenetyksistä ja lisätehtävistä. Selvitäkseen tilanteesta laitoksella joudutaan ajamaan alas merkittävää, kansainvälisestikin tunnustettua tutkimusta. Toiveena on ollut, että ainakin osa tästä tutkimuksesta siirtyisi yliopistoihin, mutta tämäkään ei näytä todennäköiseltä, koska lisärahoitusta yliopistoille ei ole osoitettu tähän tarkoitukseen.

Tuottavuusohjelma ja budjettileikkaukset nakertavat uskoa valtioon työnantajana. Epävarmuus tulevaisuudesta onkin noussut merkittäväksi työssä jaksamista haittaavaksi asiaksi valtion palveluksessa. Vaarana on, että tärkeä sosiaali- ja terveysalan tutkimus heikkenee Suomessa merkittävästi rahoituksen puutteen vuoksi.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo turvata sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen jatkuvuuden Suomessa?

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu